Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Vrucht van de Geest

Vrucht van de Geest


De Vrucht van de Geest: Volgens Galaten 5:22-23 zijn deze eigenschappen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, gedicht, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament

ik neem je mee in de 40 vastentijd (vervolg)dag 7-


7. DOOR HET BLOED VAN JEZUS ONTVANG JE VERGEVING Evangelie betekent letterlijk: blijde boodschap Wat gebeurt er bij het kruis? BID HET GEBED VOOR HET WONDER VAN VERGEVING:

Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, Geen categorie, god en Jezus, Joden, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament

Wauw! Dit is een mooie Joodse wijsheid over bidden,en hoe Jezus bidt!


Wauw! Dit is een mooie Joodse wijsheid over bidden,en hoe Jezus bidt! De chassidische gemeenschap

1 Korinthe, bidden, Bijbelteksten, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament

1 Korinthe 13 Liefde in beweging


1 Korinthe 13 Liefde in beweging

Bijbelteksten, Namen van God, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament, psalmen

Gods en Jezus Namen


Gods en Jezus Namen, Een manier om Zijn aard en karakter te begrijpen, Zijn titels in de Schriftteksten, De Heer geopenbaard in YHVH is de Heer geopenbaard in Yeshua (Jezus)

bidden, Bijbelteksten, gedicht, Geen categorie, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, psalmen, spreken, Spreuken

Spreken naar Gods wil


Spreken naar Gods wil

Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bijbelteksten, Gebed, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, psalmen

Psalm 23 De Goede Herder


Psalm 23 is één van de mooiste psalmen uit het psalmboek! De Heer is onze Herder, ja dat is Hij. Hij leeft en gaat ons voor op de weg naar het Leven: ook al loopt je pad door een donker dal,  je hoeft niet te vrezen... De HERE is, de 'Ik ben', Degene Die altijd… Lees verder Psalm 23 De Goede Herder

Belangrijk Nieuws, Bijbelteksten, De 10 geboden, De 2 geboden van Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie

De 10 en de 2 geboden van God


Als iedereen deze 2 geboden van God(door Jezus gegeven) hier boven of de 10 geboden van God beneden zouden navolgen,zou er allang vrede zijn op onze aarde.