Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, bidden, Bijbelteksten, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Liefde van God, Oud en Nieuw Testament

Bidden, zoeken en kloppen.


Jezus zegt, ‘zoekt en u zult vinden’ waarmee hij bedoelt dat men daar continu, zijn hele leven lang, mee bezig moet zijn om dan aan het eind voor de goede poort te staan. Maak niet de fout achter de grote massa aan te lopen, want die gaan met zijn allen juist door de verkeerde poort naar binnen.

Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bijbelteksten, god en Jezus, Levenstijl, Liefde van God, Oud en Nieuw Testament, wandelen met Jezus

God is liefde


 Want God had de wereld zo lief Jezus Christus hield zo veel van de wereld dat Hij er alles voor opgaf; Zijn rechten en voorrechten als de unieke eeuwige Zoon van God, en zelfs Zijn eigen leven! Als je de liefde van God wil zien, kijk dan op naar het kruis.

Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bijbelteksten, De Bijbel en zijn ontstaan, god en Jezus, Krinowa, Levenstijl, Online Bijbels-Studie

Het op schrift zetten van de Bijbel.


De eerste vermeldingen van schrijven Het ontstaan van schrift Het schrijven van de Pentateuch,kleitablet,papyrusrol,

Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bewijzen dat Jezus echt bestaat, Bewijzen voor Jezus bestaan, Bijbelteksten, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament

Bewijzen voor Jezus bestaan


Bewijzen voor Jezus bestaan Zijn jonge jaren en Zijn bediening Zijn laatste dagen en Zijn kruisiging Hoe zit het met Zijn opstanding? Waarom de opstanding van Jezus belangrijk is  Meer ooggetuigen van de Opstanding De geloofsbelijdenis van het christelijk geloof  Het belang van de oudste geloofsbelijdenis Jezus Christus en Zijn opstanding

Belangrijk Nieuws, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament

Drie dagen in het graf en heden in het paradijs


Geloof in Jezus en ge zult leven. Jezus de toegang tot Vader God.

Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bijbelteksten, Geen categorie, god en Jezus, Koran, Levenstijl

De Koran is tegen geweld,Vrede


De Koran is tegen geweld,Vrede 1 Erbarmen en barmhartigheid 2 Rechtvaardigheid 3 Godsdienstvrijheid 4 Pluralisme en verdraagzaamheid

40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, bidden, Bijbelteksten, de wonderen van het kruis, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament, Pasen

DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 16-18


16. HERINNERINGEN AAN DE ZONDE 17. ZIJN BLOED REINIGT JE GEWETEN 18. DE GESELING en gebeden,studies

40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, bidden, Bijbelteksten, DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 13-, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, wandelen met Jezus

DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 13-15


DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 13-15 13. VERLOST VAN ELKE AANKLACHT 14. JEZUS' BAARD WERD UITGERUKT 15. JE GEWETEN KLAAGT JE AAN

40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, bidden, Bijbelteksten, Gebed, god en Jezus, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament, video's Helden uit de Bijbelgeschiedenis

DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 10- 12


10. JEZUS WERD MISHANDELD 11. DE DUIVEL KLAAGT JE AAN 12. JOUW STRAFBLAD AAN HET KRUIS GENAGELD Echt gebeurt

Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Vrucht van de Geest

Vrucht van de Geest


De Vrucht van de Geest: Volgens Galaten 5:22-23 zijn deze eigenschappen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.