Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, De 10 geboden, De joodse geloofsbekijdenis, Gebed, Het Shema, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament

De geloofsbelijdenis en het Shema


Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenis en de evangelische geloofsbelijdenis

Belangrijk Nieuws, Bijbelteksten, De 10 geboden, De 2 geboden van Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie

De 10 en de 2 geboden van God


Als iedereen deze 2 geboden van God(door Jezus gegeven) hier boven of de 10 geboden van God beneden zouden navolgen,zou er allang vrede zijn op onze aarde.