Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Vrucht van de Geest

Vrucht van de Geest


De Vrucht van de Geest: Volgens Galaten 5:22-23 zijn deze eigenschappen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Belangrijk Nieuws, Bijbelteksten, god en Jezus, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament, wandelen met Jezus

JE DAGELIJKSE WANDEL MET JEZUS


JE DAGELIJKSE WANDEL MET JEZUS

40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, gedicht, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament

ik neem je mee in de 40 vastentijd (vervolg)dag 7-


7. DOOR HET BLOED VAN JEZUS ONTVANG JE VERGEVING Evangelie betekent letterlijk: blijde boodschap Wat gebeurt er bij het kruis? BID HET GEBED VOOR HET WONDER VAN VERGEVING:

Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, Geen categorie, god en Jezus, Joden, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament

Wauw! Dit is een mooie Joodse wijsheid over bidden,en hoe Jezus bidt!


Wauw! Dit is een mooie Joodse wijsheid over bidden,en hoe Jezus bidt! De chassidische gemeenschap

Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bijbelteksten, Gebed, Geen categorie, god en Jezus, Joden keren terug naar Israël, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament

Israël zal leven!


Israël zal leven! De grote terugkeer,voorspeld in de Bijbel en de Thora

40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, god en Jezus, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament

ik neem je mee in de 40 vastentijd (vervolg)dag 4-6


ik neem je mee in de 40 vastentijd (vervolg) 4. DRUPPELS BLOED IN GETHSEMANÉ 

Abraham, Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, Gebed, Koning David, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament

Het Jodendom en Christendom


Het Jodendom en Christendom De Thora in de Bijbel

Belangrijk Nieuws, bidden, Bijbelteksten, De 10 geboden, De joodse geloofsbekijdenis, Gebed, Het Shema, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament

De geloofsbelijdenis en het Shema


Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenis en de evangelische geloofsbelijdenis

Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bijbelteksten, Gebed, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, psalmen

Psalm 23 De Goede Herder


Psalm 23 is één van de mooiste psalmen uit het psalmboek! De Heer is onze Herder, ja dat is Hij. Hij leeft en gaat ons voor op de weg naar het Leven: ook al loopt je pad door een donker dal,  je hoeft niet te vrezen... De HERE is, de 'Ik ben', Degene Die altijd… Lees verder Psalm 23 De Goede Herder

Belangrijk Nieuws, Bijbelteksten, De 10 geboden, De 2 geboden van Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie

De 10 en de 2 geboden van God


Als iedereen deze 2 geboden van God(door Jezus gegeven) hier boven of de 10 geboden van God beneden zouden navolgen,zou er allang vrede zijn op onze aarde.