40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, bidden, Bijbelteksten, de wonderen van het kruis, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Oud en Nieuw Testament, Pasen

DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 16-18


16. HERINNERINGEN AAN DE ZONDE

Ik ken mijn overtredingen, 
mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. 
Psalm 51:5

Het Griekse woord voor ‘geweten’ wordt ook wel vertaald met je ‘bewustzijn’. Je bent je er misschien niet van bewust dat herinneringen aan de zonde als beelden worden opgeslagen in je (onder)bewustzijn. Wat je met je ogen één keer ziet, kan in je herinnering duizend keer terugkomen. De onreine beelden zijn als het ware op je netvlies gebrand. Herinneringen aan de zonde kunnen je achtervolgen in de vorm van nachtmerries, herbelevingen en flashbacks zoals ook koning David heeft ervaren: ‘Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek’ (Psalm 51:5, HB). 
 
In je bewustzijn ligt niet alleen de herinnering aan de zonde opgeslagen, maar ook de pijn in de herinnering aan de zonde. Professionele hulpverleners en pastoraal werkers kunnen moeilijk of niet bij deze pijn komen omdat de pijnlijke herinneringen veelal zijn verdrongen om maar te kunnen overleven. Door het wonder van het kruis kan God het onmogelijke doen en je bewustzijn reinigen van dode werken: ‘Hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons bewustzijn reinigen van dode werken?’ (Hebreeën 9:14, NBG). 
 
Door de jaren heen heb ik keer op keer gezien hoe God ons gebed verhoort als wij Hem vragen om iemands (onder)bewustzijn laag voor laag te reinigen met het bloed van de Here Jezus. Dan komt de Heilige Geest om de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen, liefdevol aan te raken zodat er innerlijke genezing plaatsvindt.
OM OVER NA TE DENKEN:
Wil jij je pijnlijke herinneringen in Gods handen leggen? 

Als jongetje van zeven kwam Sjoerd al in contact met bladen als Playboy en Nieuwe Revu. Hij vond ze in de schuur waar zijn vader ze had verstopt. Zijn gevoelige kinderogen werden getrokken naar seksplaatjes die gevoelens in hem opriepen en zijn zinnen prikkelden. Hij was nog zo jong en niemand wist waar hij mee bezig was. Zijn lichaam reageerde op wat hij zag en zijn lichaam wilde meer. Van het één kwam het ander. Als tiener kwam hij in contact met pornoblaadjes. Eerst soft, maar al gauw werd het harde porno.

Sjoerd kreeg verkering met een leuk meisje. Het tienermeisje werd zwanger van hem en een abortus volgde. Ze trouwden op jonge leeftijd, maar Sjoerd wilde meer. Zonder dat hij het besefte, was hij seksverslaafd geworden. Door alcohol en verkeerde vrienden kwam hij in contact met de wereld van prostitutie. Kortstondige affaires maakten deel uit van zijn leven. Sjoerd pleegde meerdere malen overspel zonder dat zijn vrouw hier iets vanaf wist. Als het geheim van zijn dubbelleven bekend zou worden, betekende dit het einde van alles.

Door vrienden komen Sjoerd en zijn vrouw in contact met een christelijk echtpaar uit onze kerk. Ze raken met elkaar bevriend. Stukje bij beetje weten zij het vertrouwen van Sjoerd te winnen. Op een dag houdt Sjoerd het niet langer vol en vertrouwt zijn vriend zijn probleem toe. Dit is het begin van een lange weg, waarin Sjoerd God leert kennen als een vader die oneindig veel van hem houdt en wiens vergeving geen grenzen kent. Sjoerd en ook zijn vrouw besluiten hun leven in de hand van God te leggen, zowel het verleden als het heden en de toekomst. Voor Sjoerds vrouw breekt een zware tijd aan. Voor het eerst krijgt zij te horen over het dubbelleven van haar man. Het raakt haar diep. Het huwelijk hangt aan een zijden draadje. Maar God is trouw en houdt hen beiden vast en gaat met elk van hen zijn weg. Sjoerd en zijn vrouw kiezen voor de weg van vergeving en verzoening. God geneest de verwondingen die zijn opgelopen.

Sjoerd blijft worstelen met wat hij noemt zijn ‘beeldengalerij’. Het is alsof de onreine beelden op zijn netvlies zijn gebrand. Ze zijn opgeslagen in zijn onderbewustzijn en komen op de meest ongelukkige momenten weer boven en geven hem het gevoel smerig en vuil te zijn. Op een dag hoort Sjoerd de prediking over het wonder van het kruis: God reinigt niet alleen ons hart van onze zonden, Hij wil door het bloed van Jezus ook ons geweten reinigen! Sjoerd zet een belangrijke stap in geloof: hij laat met zich bidden en vraagt of het bloed van Jezus de ‘beeldengalerij’ in zijn onderbewustzijn wil reinigen, zodat hij ‘tot God kan naderen met een oprecht en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen!’ God deed een wonder in het leven van Sjoerd, die nu stap voor stap leert wat het is om een heilig en rein leven te leiden.

 

OVER AFLEVERING 3

Er zijn niet veel plaatsen in Jeruzalem waarvan we kunnen zeggen: hier heeft Jezus echt gelopen. In aflevering drie voert een bijzondere trap – in het Engels The Caiaphas Steps geheten – ons naar de plek waarvan veel archeologen geloven dat hier het paleis van hogepriester Kajafas heeft gestaan. We weten vrijwel zeker dat Jezus hier gelopen heeft. Geboeid door Romeinse soldaten liep Hij deze vrij steile trap omhoog. Je kunt de zwaarden tegen de stenen trap nog horen kletteren. Aan het einde van deze trap kwam Jezus bij de poort van het paleis. Onder de binnenplaats, uitgehouwen in de rotsbodem, bevindt zich een ruimte die vroeger een openbare gevangenis was. Het is mogelijk dat Jezus na zijn veroordeling door de Hoge Raad hier in arrest is gehouden om de volgende morgen vroeg naar Pontius Pilatus gevoerd te worden. We komen zo dicht mogelijk bij de plaats waar Jezus voor de tweede keer verhoord werd, waar Hij opnieuw werd aangeklaagd en wederom tot bloedens toe werd mishandeld. Op deze plek gaan we op zoek naar het derde wonder van het kruis.

God geeft je het vermogen niet meer aan de zonde terug te denken

God zegt tot iedereen die aan de voet van het kruis staat en zijn oog gericht heeft op Jezus: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken’ (Jeremia 31:34).

Laat deze woorden diep tot je doordringen. Is het niet geweldig dat God niet meer denkt aan je zonden? Is Hij ze vergeten? Nee, gelukkig niet. Stel je voor dat God vergeetachtig zou zijn en dat Hij één van zijn beloften aan ons zou vergeten. Nee, het woord dat God gebruikt (zakar) betekent dat Hij het vermogen heeft er niet meer aan terug te denken, het niet meer op te roepen. Het is niet meer in zijn gedachten. Dit is wat er met je gebeurt als je jouw geweten laat reinigen door het bloed van Jezus. Dan gebeurt er een wonder: ook jij ontvangt het vermogen er niet meer aan terug te denken.

God geneest de pijn in de herinnering
In je bewustzijn (suneidesis) ligt ook de pijn die in de herinnering aan de zonde is opgeslagen. Professionele hulpverleners en pastoraal werkers kunnen moeilijk of niet bij deze pijn komen omdat de pijnlijke herinneringen veelal zijn verdrongen om te kunnen overleven. Door het wonder van het kruis kan God het onmogelijke doen en je bewustzijn reinigen van dode werken (Hebreeën 9:14). Dit betekent dat God de pijn – die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen in je bewustzijn – kan aanraken zodat je innerlijke genezing ontvangt. Alleen dan kun je vergeten wat achter je ligt en mag jij je uitstrekken naar wat (in Jezus) vóór je ligt (Filippenzen 3:14). Zo wordt de profetie van Jesaja in je leven vervuld dat Jezus ook jouw smarten heeft gedragen: ‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte’ (Jesaja 53:4). Omdat Jezus in jouw plaats werd mishandeld, verworpen en veroordeeld mag je in Gods nabijheid innerlijke genezing ontvangen voor je gewonde ziel. Van alle zeven wonderen van het kruis is dit misschien wel het meest indrukwekkende wonder dat God door Jezus Christus voor jou heeft bereid.

1. Wat gebeurt er met je geweten als deze door de zonde wordt beïnvloed                                   (2 Timoteüs 4:3-4)?

2. Waar leidde een verontreinigd geweten toe, en wat is het gevolg van een door God             gezuiverd geweten (Hebreeën 9:14)?

3. Ervaar je in jouw leven dat zonden uit het verleden je plotseling weer voor ogen                staan? Hoe ga je hiermee om

4. Zijn er herinneringen uit jouw verleden die je telkens parten spelen (bijvoorbeeld in        je dromen) en die je haast niet kunt controleren? Hoe ga je hiermee om?

5. Wat betekent het voor jou dat God je geweten compleet kan reinigen?

GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het derde wonder van het kruis. In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn netvlies is gebrand uit te wissen met het bloed van de Here Jezus, zodat mijn geweten mij niet langer zal aanklagen en ik uw stem ga verstaan. Ik geloof dat het bloed van Jezus ook mijn bewustzijn kan reinigen en dat U de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen wilt aanraken en ik innerlijke genezing mag ontvangen. Dank U wel dat ik in uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen. Dit bid ik in Jezus’ naam.

Amen

17. ZIJN BLOED REINIGT JE GEWETEN

Ik zal hun ongerechtigheid vergeven 
en aan hun zonde niet meer denken. 
Jeremia 31:34

Als je God vraagt om je geweten te reinigen met het bloed van de Here Jezus, dan zal Hij het onmogelijke doen en de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen aanraken, waardoor je innerlijke genezing ontvangt. Dan krijg je het vermogen om er niet meer aan terug te denken. Want God zegt tot iedereen die zijn oog gericht heeft op Jezus: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken’ (Jeremia 31:34). 
 
Het Hebreeuwse woord dat hier voor ‘denken’ wordt gebruikt is zakar. Het betekent dat God het vermogen heeft om er niet meer aan terug te denken, om het niet meer op te roepen. Dit is wat er met je gebeurt als je bewustzijn wordt gereinigd door het bloed van de Here Jezus. Dan krijg ook jij het vermogen om er niet meer aan terug te denken. 
 
Alleen zo kun je vergeten wat achter je ligt en mag jij je uitstrekken naar wat in Christus vóór je ligt (Filippenzen 3:14). Het derde wonder van het kruis is de vervulling van de profetie van Jesaja, namelijk dat Jezus niet alleen onze zonden maar ook onze smarten heeft gedragen (Jesaja 53:4, NBG). Bid met mij het gebed voor het wonder van reiniging: 
BID HET VOLGENDE GEBED VOOR HET WONDER VAN REINIGING:
Vader in de hemel, 
In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn netvlies is gebrand uit te wissen met het bloed van de Here Jezus. Heilig mijn geweten, zodat mijn geweten mij niet langer zal aanklagen en ik uw stem beter ga verstaan om U met vreugde te kunnen dienen. 

Ik geloof dat het bloed van Jezus ook mijn (onder)bewustzijn kan reinigen en dat U de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen wilt aanraken, zodat ik innerlijke genezing mag ontvangen. Kom Heilige Geest en genees mijn verwonde ziel in Jezus’ naam. Dank U wel dat ik in de schaduw van uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen.                                                    Amen

18. DE GESELING

Zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, 
zijn uiterlijk had niets meer van een mens. 
Jesaja 52:14, NBV

Vroeg in de morgen werd door de Joodse leiders besproken hoe zij de Romeinse stadhouder Pilatus konden overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zelf hadden zij niet het recht de doodstraf te voltrekken. Daarom werd Jezus – na een nacht zonder slaap, geslagen en mishandeld – als een misdadiger geboeid en overgeleverd aan Pilatus. 
 
Jezus wordt drie keer door Pilatus verhoord en elke keer komt de Romein tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ Pilatus wil Jezus vrijlaten, maar niet vóór Hem gegeseld te hebben. Het woord dat Lucas gebruikt voor geselen (padideuo) betekent letterlijk ‘opvoeden, een lesje leren’. Pilatus wil Jezus een lesje leren door Hem te laten geselen, wat een grove overtreding is van de wet omdat hij Jezus net onschuldig heeft verklaard. Misschien wil hij het volk zo ver krijgen in te stemmen met de vrijspraak van Jezus als zij zien hoe Jezus, die zij kort te voren nog zo bejubeld hadden, mishandeld wordt. 
 
De geseling stond bekend als zeer bloedig. Jezus werd geheel naakt met touwen aan een pilaar gebonden. De armen omhoog gestrekt, het gezicht naar de pilaar. Er waren meestal twee soldaten die de geseling uitvoerden en ze sloegen om beurten met de zogenaamde flagellum. Deze gesel bestond uit een kort handvat waaraan een tweetal leren riemen waren bevestigd. Aan het eind van de riemen waren voetwortelbeentjes van een schaap bevestigd. De Romeinen hadden de flagellum speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren waardoor de spieren en pezen bloot kwamen te liggen. Met dit verschrikkelijke instrument werd de huid van Jezus letterlijk aan flarden geslagen tot Hij half bewusteloos aan de touwen hing, omringd door een grote plas bloed. 
OM OVER NA TE DENKEN:
Stel je voor hoe Jezus wordt gegeseld. 
Dank Hem dat Hij dit onderging uit liefde voor jou. 
 OVER AFLEVERING 4

In aflevering vier brengen we een bezoek aan een diepgelegen kelder van een Frans nonnenklooster, waar we de meest indrukwekkende herinneringen vinden aan de plaats waar Jezus voor de vierde keer voor ons heeft gebloed. We staan hier op dezelfde plavuizen waarover Jezus ook heeft gelopen, waar Hij is gegeseld en de bespotting van de soldaten heeft ondergaan. De grote vierkante tegels liggen nog precies als in die oude tijd. Op deze plaats vragen we ons af waarom Jezus zo verschrikkelijk moest lijden. Het moet een betekenis hebben, anders had Hij beter op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen sterven. Om antwoord te vinden op deze vraag bezoeken we het badwater van Bethesda waar Jezus een man genas die bijna alle hoop verloren had. Hier gaan we op zoek naar de betekenis van het vierde wonder van kruis: het wonder van genezing.

Vroeg in de morgen werd door de Hoge Raad besproken hoe zij de Romeinse stadhouder Pilatus konden overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zelf hadden zij niet het recht de doodstraf te voltrekken (de zogenaamde potestas gladii). Daarom werd Jezus, na een nacht zonder slaap, geslagen en mishandeld – als een misdadiger geboeid – overgeleverd aan Pilatus. De Joodse leiders brachten Jezus naar het Pretorium, het vroegere paleis van koning Herodes, waar Pilatus verbleef tijdens de feestdagen in Jeruzalem. Hier bevond zich ook de kazerne met naar schatting een afdeling met zeshonderd Romeinse soldaten. Pilatus handelde volgens de Romeinse wet ne quis indicta causa condemnetur: ‘niemand mag veroordeeld worden zonder gehoord te worden.’

Voor Pilatus
Jezus werd drie keer door Pilatus verhoord en elke keer kwam de Romein tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ (Johannes 18:38). Pilatus wilde Jezus vrijlaten, maar niet vóór Hem gegeseld te hebben. Het woord dat evangelist Lucas gebruikt voor geselen (padideuo) betekent letterlijk ‘opvoeden’. Pilatus wilde Jezus een lesje leren door Hem te laten geselen, wat een grove overtreding is van de wet omdat hij Jezus net onschuldig had verklaard. Misschien wilde hij het volk zo ver krijgen in te stemmen met de vrijspraak van Jezus als zij zien hoe Jezus, die zij kort te voren nog zo bejubeld hadden, mishandeld werd.

Gegeseld door Romeinse soldaten
De geseling door Romeinse soldaten stond bekend als zeer bloedig. Zij liet striemen achter op het hele lichaam. De Romeinen hadden hun gesels speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren. Jezus werd geheel naakt met touwen aan een stenen pilaar gebonden. De armen gestrekt omhoog, het gezicht naar de pilaar. Er waren meestal twee soldaten die de geseling uitvoerden en ze sloegen om beurten met de zogenaamde flagellum, een Romeinse zweep. Deze bestond uit een kort handvat waaraan een tweetal leren riemen waren bevestigd. Aan het eind van de riemen waren hazelnootgrote loden kogels of de voetwortelbeentjes van een schaap bevestigd. Met dit verschrikkelijke instrument werd de huid van Jezus letterlijk aan flarden geslagen. De slagen werden systematisch toegediend vanaf de schouder tot en met de kuiten. Het aantal slagen was bij de Romeinen in wezen onbeperkt. Men keek gewoon hoeveel de veroordeelde kon verdragen. Soms liep het aantal wel op tot honderd slagen. Dan zat er praktisch geen huid meer op het slachtoffer. De geseling was bij de Romeinen een soort traditioneel voorprogramma bij de uitvoering van de doodstraf. De beschadiging van zoveel huid en de kneuzing van zoveel spierweefsel is in ernst te vergelijken met een zeer diepe verbranding van het halve lichaamsoppervlak. Deze verwondingen kunnen zonder medische hulp, na enkele uren tot een aantal dagen, dodelijk zijn. Daarom had de Joodse wet het aantal slagen tot maximaal 39 beperkt. De geselslagen waren uitgedacht om de pijn tot in het extreme op te voeren. Het veroorzaakte ook een vloeistoftoename rondom de longen. In de situatie waarin Jezus zich bevond, was de geseling alleen al genoeg om Hem te doden. Zijn lichaam werd verwoest, kapot geslagen en misvormd. Hij had al uren niets te eten gehad en door overmatig zweten en bloeden veel vocht verloren. Jezus’ huid werd letterlijk aan flarden geslagen tot Hij half bewusteloos aan de touwen hing, omringd door een grote plas bloed.

Wat is de zin van dit vreselijke lijden?
Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte had gekend, zo ernstig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen (Jesaja 52:14)? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden de mensen het niet langer konden aanzien (Jesaja 53:3)? Had Hij niet op een andere – een minder gruwelijke manier – kunnen sterven? Wat is de zin van dit vreselijke lijden? Het moet een betekenis hebben. Als we aan het lijden van Jezus geen enkele betekenis of waarde kunnen ontlenen, had Hij beter op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen sterven.

Zoals de Man zonder zonde al onze zonden op zich nam, zo heeft de Man zonder ziekte al onze ziekten op zich genomen. In elke geselslag – die zijn volmaakte lichaam verscheurde – nam Jezus elke vernietigende ziekte op zich. Jesaja had het geprofeteerd: ‘Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt. Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam’ (Jesaja 53:3). Er bestaat geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zei de profeet Jesaja: ‘Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5). Zoals Jezus in Gethsemané de beker – die tot de rand toe gevuld was met onze zonden – leegdronk, zo heeft Hij bij elke zweepslag onze ziekten op zich genomen. Daarom zegt ook de apostel Petrus in zijn eerste brief dat onze aandacht gericht moet zijn op de lijdende Jezus: ‘Door zijn striemen bent u genezen’ (1 Petrus 2:24, WV). God wil dat jij opziet naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. In zijn onmenselijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing.

1. Wat betekent het voor jou dat in Jezus’ onmenselijke verminking jouw                                  bovennatuurlijke genezing ligt?

2. Is er iets dat je tegenhoudt om te geloven dat God op bovennatuurlijke manier mensen      kan genezen?

3. Heb je weleens voor iemand gebeden die daarna door God is genezen?

4. Hoe gaan we om met de mensen die (nog) niet worden genezen?

5. Wat zou je Jezus willen zeggen nu je weet wat Hij voor ons heeft gedaan?

 

Een voorsmaak van wat ons te wachten staat

In Hebreeën 6:5 worden de genezingen en de wonderen die we in de tussentijd meemaken ‘krachten van de komende wereld’ genoemd die we mogen ‘proeven’. Het is een heerlijke voorsmaak van wat ons bij de wederkomst van Jezus te wachten staat. Want met ‘de komende wereld’ wordt de nieuwe wereld bedoeld die aanbreekt wanneer Jezus terugkomt en het herstel van alle dingen zal plaatsvinden (Handelingen 3:21). Als kinderen van God hebben wij de Heilige Geest ontvangen en mogen we de krachten van de komende wereld nu al – zij het nog niet in haar volheid – ervaren. Elke keer als God zijn Woord bevestigt met genezingen en wonderen is dit een lichtstraal in de duisternis, een glimp van Gods glorie, een voorproefje van wat komen gaat: het herstel van alle dingen. En dat smaakt naar meer. Elk wonder doet ons verlangen om meer van Gods liefde en kracht te zien. Ieder wonder doet ons meer en meer uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat.

Een voorschot van wat komen gaat
Paulus schrijft dat we de Heilige Geest als ‘een voorschot’ hebben ontvangen op wat nog komen gaat. In Efeziërs 1:4 noemt hij de Heilige Geest ‘het onderpand van onze erfenis.’ Het Griekse woord voor ‘onderpand’ is arrabon en mogen we ook vertalen als ‘voorschot’ of  ‘voorproef’ van wat komen gaat. De tekenen en wonderen die in de tussentijd plaatsvinden zijn een voorschot op wat ons nog te wachten staat wanneer Jezus terugkomt en het herstel van alle dingen zal plaatsvinden.

Hoe is onze houding als God ons (nog) niet geneest?
Niet iedereen voor wie we bidden wordt door God genezen. Zelfs Jezus genas niet alle mensen in de tijd dat Hij op aarde was. Het antwoord dat Jezus aan Johannes de Doper gaf, toen hij door koning Herodes in de gevangenis was gezet, kan ons helpen om onze houding te bepalen als God ons niet geneest. Het leven van Johannes had in het teken gestaan van de komst van de Messias. Hij was de voorbode van Jezus en heeft Hem persoonlijk aangewezen als de beloofde Messias (Johannes 1:34). Als Johannes in de gevangenis zit vertellen zijn leerlingen hem van de wonderlijke genezingen die Jezus doet en dat zelfs doden worden opgewekt. Dit roept vragen en twijfels bij Johannes op. Zelf zit hij in de gevangenis zonder dat Jezus ingrijpt. Daarom stuurt Johannes een paar van zijn leerlingen naar Jezus om zijn vraag aan Hem voor te leggen: ‘Bent U het die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordt dat de leerlingen aan Johannes moeten vertellen wat ze zien: blinden zien, verlamden lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden worden opgewekt en het evangelie wordt gebracht aan de armen. Jezus citeert hier Jesaja 61 waar geprofeteerd wordt over de bediening van de Messias. Er is echter één opvallend detail uit deze profetie dat Jezus niet citeert. Het is de belofte dat gevangenen uit de kerker worden bevrijd. Uitgerekend de situatie waar Johannes in zit slaat Jezus over! Jezus is slechts een paar honderd meter verwijderd van de plek waar Johannes gevangen zit en Hij doet helemaal niets. Het is bijna alsof Jezus zegt: ‘Ik doe voor iedereen een wonder, Johannes, maar voor jou even niet.’

De les die we met Johannes mogen leren ligt verborgen in de laatste belangrijke woorden van Jezus: ‘Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt’ (Lucas 7:23, NBV). In het Grieks staat voor ‘aanstoot nemen’ het woord skandalizo dat ‘een struikelblok vormen’, ‘wantrouwen’ en ‘ten val komen door’ betekent. Met andere woorden: laat het feit dat anderen genezen worden en jij niet geen struikelblok vormen, waardoor je door teleurstelling wantrouwend wordt en ten val komt. De gevangenisdeuren gingen niet open voor Johannes, zoals bij zoveel andere martelaren. God kiest er soms voor om niet in te grijpen. Johannes’ leven eindigt door het zwaard. Hij wordt onthoofd. Toch zegt Jezus dat Johannes de grootste was onder alle mensen van het Oude Verbond (Matteüs 11:11). Hieruit kunnen we opmaken dat Johannes ondanks zijn twijfel toch is blijven geloven in Jezus. Ondanks dat hij voor zichzelf geen wonder zag gebeuren heeft zijn geloof geen schipbreuk geleden. Hij is Jezus niet gaan wantrouwen omdat zijn omstandigheden niet veranderden. Johannes bleef op God vertrouwen, ook al begreep hij Hem niet. God vraagt niet van ons dat we Hem begrijpen. Hij vraagt dat we Hem vertrouwen. Als genezing in deze tijd niet komt, dan hebben we nog altijd de verzekering dat we deze in de toekomende eeuw zullen zien (Romeinen 8:18-25).

OVER ANIMATIE 4

Jezus werd overgeleverd aan de Romeinse stadhouder Pilatus. Drie keer werd Hij door hem verhoord. Telkens kwam Pilatus tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ Toch liet Pilatus Jezus geselen. In elke geselslag nam Jezus elke verwoestende ziekte op zich. In zijn onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing.

GEBED

Vader in de hemel,

Dank U dat er geen verwoestende ziekte bestaat die Jezus niet tijdens de geselslagen op zich hebt genomen. Daarom mogen wij met onze ziekte tot U komen. Ik geloof dat elke ziekte aan Hem is onderworpen en dat ik daarom tot U mag komen voor genezing van mijn lichaam. Kom met uw wonderbaarlijke kracht en help mij ook volhardend uw wil te doen door ook voor anderen, die ziek zijn, te bidden voor genezing.                             Amen.

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s