bidden, Bijbelteksten, gedicht, Geen categorie, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, psalmen, spreken, Spreuken

Spreken naar Gods wil


(Romeinen 12:2)“…En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene…” .

 

Exodus 4:15-16 Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen,       en Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij doen moet.   16 Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult       hem tot God zijn.                             

Wat spreken we per dag toch ontzettend veel woorden uit, tegen elkaar en tegen onszelf. Vooral wanneer het niet mee zit en de overste van deze wereld zijn pijlen op ons afvuurt. Ja, dan kunnen we er wat van: “Ik ben ziek, het kan wel weken duren voordat ik weer beter ben”. “Ik ook altijd”, “Zie je nou, een ongeluk komt nooit alleen”, “Ik krijg nooit een nieuwe baan”. Enfin, we kennen ze allemaal wel. Uitspraken, die op dat moment realiteit zijn, omdat we ons ziek en belabberd voelen, zwak zijn of wanhopig zijn.

Onbewust spreken we woorden uit, die God niet welgevallig zijn, maar waar de tegenpartij voor smelt. We zijn op zoek naar een streling van de ziel; het gevoelsleven, en helaas, dit is een ongerechtigheid die scheiding brengt tussen ons en de beloften van Gods Woord. God zegt immers dat wij vernieuwd behoren te zijn door de vernieuwing van ons denken. Denken zoals God denkt, spreken zoals God spreekt, handelen zoals Hij handelt.

God leert ons om juist nièt naar de omstandigheden te kijken. Hij leert ons om ons geloof op Hem te vestigen en Zijn Waarheden uit te spreken. In Marcus 11:23 zegt Jezus dat we tot de berg (probleem) moeten gaan spreken in geloof. Hij leert ons niet om óver de berg te spreken. Dat wil niet zeggen, dat we het probleem moeten ontkennen. Maar dat betekent wel dat wij ons dienen te richten op dat wat Hij in Zijn Woord zegt en te geloven, dat dat de Waarheid is. Dat lijkt in strijd met de omstandigheden. Paulus zegt:

1 Korinthe 1:27wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen…”

Het lijkt misschien vreemd als wij de Beloften van God uitspreken en er nog geen verandering waarneembaar is. Maar God leert het ons wel!

(Romeinen 4:17)“…Die het niet zijnde tot aanzijn roept” .

De Bijbel staat boordevol geloofshelden, die hun geestelijke ogen gebruikten en die door alle omstandigheden heen zich hielden en handelden naar datgene wat God gesproken had. En niet één keer faalde Gods Woord!

Ook wij behoren Gods Woord, het tweesnijdend zwaard, te gebruiken om stand te houden tegen de overste van deze wereld. Het Woord van God hanteren we door dit met ons hele hart te geloven en met onze mond te belijden.

(Rom. 10:8-11)“…Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het Schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen… .

***Verlangt u er ook zo naar om Hem welgevallig te zijn?***

Psalm 119:11-16 Ik berg uw woord in mijn ​hart,opdat ik tegen U niet zondige.              12 Geprezen zijt Gij, Hereleer mij uw inzettingen.                                               13 Met mijn lippen verkondig ik alle verordeningen van uw mond.                       14 In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.               15 Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.                                   16 In uw inzettingen zal ik mij verlustigen,uw woord zal ik niet vergeten.

Wat staat tot onze beschikking? Gods geduld, Gods hulp en bijstand, Gods leiding! En wat wij in onze handen hebben, maakt Hij tot Zijn middelen. Hoe onbeduidend ze in onze ogen ook zijn. God is wel heel persoonlijk, nietwaar? Maar God de Vader en Heere Jezus is heel persoonlijk. En we hebben de vraag Wat hebt u in uw hand? Mijn Bijbel ,Uw Woord.            Daar ga ik, daar ga ik hier iets mee doen,samen met de Geest van God ,voor Hem,mijn God.

ZEVEN PROBLEMEN MET SPREKEN:

 Het eerste probleem is ‘te veel praten’. (Spreuken 10:19) (Prediker 5:2) (Matt. 12:34).                         Het tweede probleem is: ijdele (nutteloze, overbodige) woorden. (Matt. 12:36-37) (Matteüs 5:37)       Het derde probleem is roddel. (Jeremia 18:18)  (l Tim. 5:13) (Petrus 4:15)                                           Het vierde probleem is liegen.  (Spreuken 6:16-19) (Spreuken 12:22) (Openbaringen 21:8)                 Het vijfde probleem is vleierij. (Psalm 12: 2-4) (Spreuken ,,,,,)                                                               Het zesde probleem is overhaast spreken. (Spreuken 29:20) (Psalm 106:33) (Psalm 106:32-33)           Het zevende Probleem is : negatief praten. Numeri 13 

DE ZEVEN OPLOSSINGEN:

  • Belijd zonde en ontvang reiniging
  • Weiger het kwade en geef je helemaal over aan God
  • Begrijp waar je je tong voor gekregen hebt
  • Denk aan Christus, de hogepriester van je belijdenis
  • Onderwerp je aan de discipline die hoort bij het Lichaam van Christus
  • Besluit God te eren en te prijzen                                                                                                             059 – Mogen de woorden van mijn mond” Lyrics                                                                                              Opwekking  https://youtu.be/meV-ON5fDmU

   Mogen de woorden van mijn mond
   En de overleggingen van mijn hart
   U welgevallig zijn

   Mogen de woorden van mijn mond
   En de overleggingen van mijn hart
   U welgevallig zijn

   O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser
   Mogen de woorden van mijn mond
   En de overleggingen van mijn hart
   U welgevallig zijn

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s