Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, Bijbelteksten, Gebed, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, psalmen

Psalm 23 De Goede Herder


Psalm 23 is één van de mooiste psalmen uit het psalmboek! De Heer is onze Herder, ja dat is Hij. Hij leeft en gaat ons voor op de weg naar het Leven: ook al loopt je pad door een donker dal,  je hoeft niet te vrezen…

De HERE is, de ‘Ik ben’, Degene Die altijd bij ons is. Hij is zowel de goede Herder (Joh. 10), als de grote Herder (Hebr. 13), als de Opperherder (1 Petr. 5). Daarom mogen we zeggen: mij ontbreekt niets!

Wanneer Christus verschijnt Die ons leven is,zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”(Kol.3: 3,4)  Christus is de Leidsman (Matt. 23:10) en de Bijbel onze gids. (Psalm 119:105)

De Here geeft ons “rust,leiding,hulp,heel veel zegen en we mogen met Hem omgaan,contact hebben met Hem, en op Hem steunen en vertrouwen

23Een psalm van ​David.

   De HEER is mijn ​herderhet ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,

3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot ​eer​ van zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal,ik vrees geen gevaar,want u bent bij mij,uw stok en uw staf,zij geven mij moed.

U nodigt mij aan ​tafel voor het oog van de vijand,u ​zalft​ mijn hoofd met olie,mijn ​beker​ vloeit over.

Geluk en ​genade​ volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het ​huis​ van de HEER tot in lengte van dagen.

Gebed :

Dank u, HEER, dat U mijn Herder bent. Dank U dat ik door U uitgekozen ben. Dank u voor Uw liefdevolle zorg.

Heer, mijn Herder, dank U dat U mij nooit uit het oog verliest.Heer,U die mijn  Goede Herder bent, dank U dat u me wilt laten uitrusten en me wilt inspireren met levendmakende woorden.

Heer, laat me mijn dorst mogen lessen door te drinken van het levende water van Uw Heilige Geest.HEER, zorg voor mijn ziel en laat het toch niet zo zijn dat ik mijn ziel kwijt raak.HEER, laat me zien wanneer ik op een dood spoor zit.

En leid me op wegen die vol zijn van Uw gerechtigheid.HEER, U die mijn Herder bent, laat mijn leven vol mogen zijn van de eer van Uw heilige Naam.

HEER, dank U dat ik niet hoef te verzwijgen dat er donkere dalen in mijn leven zijn. Dank U dat U me ook dan niet uit het oog verliest.

HEER, U die mijn Herder bent, geef dat ik mijn angsten niet ontken maar voor Uw aangezicht breng. Heer, dank U dat U mij niet alleen laat. Laat me in Uw liefdevolle omhelzing mogen zijn en blijven.

Dank U, HEER, dat U me bemoedigt en moed geeft.Bewaar me bij Uw bescherming.HEER, dank U dat ik aan Uw tafel ben uitgenodigd. Laat het de plek mogen zijn waar ik mijn vijanden lief krijg.

Dank U, HEER, voor Uw heerlijke aanwezigheid. Dank U dat ik mag delen in de heerlijke geur van Uw Koninkrijk.Dank U, Heer dat mijn plaatsje gereserveerd is daarboven in Uw Koninkrijk.

In Jezus Christus Heilige Machtige Naam ,Amen

Je zou eens de tijd kunnen nemen om over deze vijf woorden te mediteren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de betekenis van elk woord goed tot je door te laten dringen waardoor het diep in je hart doordringt om er een zegen achter te laten:

  1. De HEER is mijn Herder – Wie zorgt voor je? Niemand minder dan de allerhoogste God en Schepper. Hij is Heer over je levensomstandigheden en Hij voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor jouw welzijn.
  2. DE Heer is mijn Herder – Er is maar één allerhoogste Heer; er is geen andere God.
  3. De Heer IS mijn Herder – Niet alleen toen je tot geloof kwam of op andere hoogtepunten in je leven, maar ook VANDAAG en elke volgende dag!
  4. De Heer is mijn HERDER – Hij is de Goede Herder die zijn leven over heeft voor zijn schapen. Niemand die zo goed kan voorzien in alles wat je nodig hebt dan deze Herder. Je kunt Hem vertrouwen als geen ander. Hij is er altijd voor je, zowel op de bergtop als in het dal.
  5. De Heer is MIJN Herder – De Herder kent je persoonlijk en daarom is Hij ook JOUW Herder, de meest vakbekwame Hoeder van je ziel, vol liefde, begrip en geduld.

Kortom: we kunnen onze Herder volledig vertrouwen, onder alle omstandigheden, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. God is de ware bron van echt levensgeluk dat geen einde kent.

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s