Belangrijk Nieuws, Bijbelteksten, De 10 geboden, De 2 geboden van Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie

De 10 en de 2 geboden van God


De Hebreeuwse Bijbel

2 geboden ,N. T.jpg

Als iedereen deze 2 geboden van God(door Jezus gegeven) hier boven of de 10 geboden van God beneden zouden navolgen,zou er allang vrede zijn op onze aarde.

Deuteronomium 5:6-21 en Exodus 20:1-17

Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de Sinaïwoestijn, op twee stenen tabletten (“tafelen”) de tien geboden. Deze twee tafelen waren niet alleen door God gemaakt, maar ook “beschreven door Gods vinger”

            

Door de 10 Geboden leren we dat echt geluk niet te vinden is in egoïsme maar alleen in de bereidheid iets op te geven voor God en de ander.

De Tien Geboden bevatten heel algemene gedragsregels, waar de meeste mensen het mee eens kunnen zijn.  De Tien Geboden zijn tien wetten in de Bijbel die God vlak na de uittocht uit Egypte aan het volk Israël gaf. De Tien Geboden zijn in essentie een samenvatting van de meer dan 600 geboden die in de Wet van het Oude Testament staan.  De eerste vier geboden hebben betrekking op Jou relatie met God.                           De daaropvolgende zes geboden gaan je relatie met andere mensen.                                  Vooral met die laatste zeven geboden zullen ook mensen die niet geloven kunnen instemmen. De Tien Geboden willen je helpen om op een echt menselijk manier te leven en op die manier dichter bij jezelf te blijven.Zo blijf je ook dicht bij God, die jou heeft geschapen.

De Tien Geboden zijn in de Bijbel in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21  vastgelegd en bestaan uit de volgende geboden:

Toen sprak God al deze woorden:                                                                                                   Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.   

• “U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.” Dit gebod is tegen de verering van andere goden dan de ene ware God. Alle andere goden zijn valse goden.

• “U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de HEER uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.”                                            Dit gebod is tegen de vervaardiging van afbeeldingen (of afgoden), dat wil zeggen zichtbare voorstellingen van God. Wij kunnen geen enkele afbeelding vervaardigen die God nauwkeurig zou kunnen voorstellen. Het vervaardigen van een dergelijke voorstelling van God is hetzelfde als de aanbidding van een valse god.

• “U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de HEER laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. ”                                                 Dit is een gebod tegen het ijdel gebruik van de naam van de Heer. We moeten de naam van de Heer niet lichtvaardig behandelen. We dienen God te hoogachten door Hem alleen op respectvolle en eerbiedwaardige manieren te noemen.

• “Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.”                                                                                                                                                Dit is een gebod om de Sabbat (de zaterdag, de laatste dag van de week) als een bijzondere rustdag te behandelen, een dag die aan de Heer is gewijd.

• “Eer uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven op de grond die de HEER uw God u schenkt.”                                                                                                                                                  Dit gebod vertelt ons om onze ouders altijd met respect en waardigheid te behandelen.

• “U zult niet doden.”                  Dit is een gebod tegen moord met voorbedachte rade.

• “U zult geen echtbreuk plegen.”                                                                                                        Dit is een gebod tegen seksuele relaties met iemand anders dan je huwelijkspartner.

• “U zult niet stelen.”                    Dit is een gebod tegen de toe-eigening van het bezit van anderen zonder hun toestemming.

• “U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.”                                                                                  Dit is een gebod tegen het afleggen van een onwaar getuigenis over een ander mens.          Het is in wezen een gebod tegen liegen.

• “U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.”                                                                                                                                    Dit is een gebod tegen het begeren van het bezit van een ander. Een dergelijke begeerte kan leiden tot een overtreding van een van de eerder genoemde geboden: moord, overspel en diefstal. Als het verkeerd is om een bepaald iets te doen, dan is het ook verkeerd om ernaar te verlangen.

6 gedachten over “De 10 en de 2 geboden van God”

 1. Hoe veel Christenen zondigen niet tegen wat wij het eerste gebod van God noemen: “U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.” daar zij drie goden tot zich genomen hebben: een 1.God de Vader, 2. een god de zoon, en 3. een god de Heilige Geest?

  Liked by 1 persoon

  1. Ja, en daar ben ik nog niet achter.
   God kent mijn hart en Jezus heeft heel veel voor mij gedaan.
   Maar ik wil geen fouten maken en een mens aanbidden, ik wil eer geven aan wie eer toekomt. God de Vader heeft Zijn Zoon gestuurd naar deze aarde voor ons mensen,en dat is zeker juist.
   Zijn dood aan het kruis, Zijn opstanding, in Zijn Naam bidden, is allemaal juist.
   Maar hoe noemen we Hem?
   Jeshua ,Here, Zoon van God, dat is juist .
   Gebed.
   Vader mag ik Jou Zoon God noemen ?
   zo neen, wil je dat duidelijk op mijn hart zetten de waarheid en alleen de waarheid,en wil je zorgen dat ikzelf achter het antwoord kom, aan de hand van mijn Bijbel,
   in Jezus Christus Naam ,Amen.

   Like

   1. Mits dat er al eeuwen Jezus is ingeburgerd hoeven wij daar niet te veel tegen in te gaan, al hoe wel het beter zou zijn om over Jeshua te spreken. Maar daarom moeten wij nog niet al de Bijbelvertalingen met “Jesus” of “Jezus” in nog niet uit te bannen.

    Voor het gebed heeft Jeshua de weg geopend naar God en heeft hij gemaakt dat wij Hem direct mogen aanspreken met “Abba” of “Vader”. Maar eveneens wordt het ons aangeraden in Jezus naam iets te vragen, omdat dat aan God te kennen geeft dat wij Jeshua aanvaarden als Zijn gezondene die nu ook middelaar tussen God en de mensen is.

    De Bijbel kan u aantonen dat Jezus niet God is maar de zoon van God. Kijk zelf eens wat God over die man in de rivier Jordaan zegt.Lukas 3:21-23.

    Denk ook even na of dat God een God van Waarheid is Die alles weet en zie dan na of Jezus ook alles weet en ook zoals zijn Goddelijke Vader overal kan zijn. Indien Jezus niet omniscient (alwetend) en omnipotent (overal zijnd) is zal dat reden genoeg moeten zijn om in te zien dat Jezus God niet is.

    Liked by 1 persoon

  1. Als er iemand de geschriften kent ,zowel de Griekse als de Hebreeuwse ,de Thora zijn jullie het wel.
   ik zal mogen strijden in mijn kerk voor het juiste Woord van God dan.
   Maar ik heb nogal een hevig temperament en ik ga door een vuur voor de juistheid van de Bijbel,ik wil het juiste weten en God heeft mij op uw pad gezet ,de Joden (Messiaanse belijdende) dus ik ga tot ik 100% overtuigd ben en dan gaan ze wat meemaken in mijn kerk. maar eerst bij mezelf beginnen, dat is al erg genoeg.

   Like

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s