Nieuwsflash Evangelische Gemeenschap Vlaanderen

Nieuwsflash Evangelische Gemeenschap Vlaanderen


 BANNER SAMEN vloeiend

Gebed wordt niet voor niets de motor van de gemeente genoemd. In deze bijlage van InterCom ligt de nadruk op bidden en danken. Of u nu alleen bidt, samen met iemand anders, of in een gebedsgroep in de gemeente: hieronder een aantal suggesties om in gebed bij God te brengen, om samen amen op te zeggen …

02/08/2015

De 33ste editie van de gebedsbijlage InterCom sAmen

02/08/2015-22/08/2015

Reizen

KadersAmenHet eerste weekend van augustus is traditioneel het wisselweekend midden in de vakantieperiode. Half Europa lijkt onderweg te zijn. Natuurlijk is dat niet: de meeste mensen blijven gewoon dicht bij huis, maar als je de files bekijkt, krijg je de toch de indruk. Wie in juli al het geluk had om op reis te gaan, heeft nu het einde van het verlof bereikt, wie zijn vakantie in augustus gepland had, kan nu de baan op. Heerlijk voor een paar weken naar het zuiden, luieren aan de kust van de Middellandse Zee. Rond varen op diezelfde zee als je genoeg geld hebt voor een cruise. Aan de andere kant van het water – te ver weg om te kunnen zien – staat ook een zee van mensen aan te schuiven. Het reis is de tocht van de hoop, maar nog vaker van de wanhoop … Hun doel is een betere toekomst, maar dikwijls wordt de bestemming niet bereikt.

In deze vakantieperiode zullen we God graag danken voor de goede dingen van het leven, voor het mooie van de natuur, voor de prachtige tijd van ontspanning. Dat is goed, want onze dankbaarheid schiet dikwijls te kort. Tegelijkertijd mogen we niet vergeten te bidden voor de mensen die al die voorrechten niet hebben. Voor de reizigers die geen toeristen maar vluchtelingen zijn. Voor de velen die geen vrijheid hebben en asiel zoeken. Voor de gelovigen die vanwege hun overtuiging hun leven niet zeker zijn. Bij alle verdiende rust en ontspanning mag er toch ook nog een beetje gebedsinspanning zijn?

Zondag 02/08/2015

e1Egypte:
Martha kwam kort na de dood van haar man tot geloof. Sindsdien probeert haar islamitische familie haar drie kinderen bij haar weg te halen. Zij leeft al een poos ondergedoken, moet daarom vaak verhuizen en de kinderen kunnen niet naar school. Hun toekomstperspectief is alles behalve rooskleurig. Bid voor deze moedige vrouw, dat ze niet ontmoedigd wordt en mag ervaren dat ze geliefd is door de hemelse vader en door christenen wereldwijd. Bid dat ze een nieuwe christelijke familie en een veilige plaats weet te vinden om haar leven en dat van haar kinderen weer op te bouwen.

Maandag 03/08/2015

SportQuest Brakel
e2Na al in verschillende plaatsen in actie te zijn geweest, komt het SportQuestteam deze week naar Brakel – de laatste plaats voor dit jaar. Dank God voor de sporters die een deel van tijd investeren in evangelisatie in Vlaanderen. Dank voor de jongelui die naar deze activiteit komen, en dat al verschillende jaren doen. Bid dat de basketbaltraining goed verloopt, maar vooral ook dat de boodschap goed overkomt. Het is mooi als jongeren dit een boeiende week vinden, maar hopelijk vinden ze ook de weg naar de eeuwigheid …

Dinsdag 04/08/2015

KADER VERVOLGDE KERK3Soedan:
Michael Yat en Peter Yen Reith, twee Sudanese voorgangers werden een tijd geleden opgepakt en beschuldigd van spionage en het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Hiervoor werd de doodstraf geëist. De 2 mannen zijn vals beschuldigd. Ze moesten afgelopen week opnieuw voor de rechter verschijnen en hun advocaten mochten de 2 mannen verdedigen en pleiten voor hun vrijlating. Morgen, op 5 augustus, volgt er mogelijk een uitspraak.Bid dat deze 2 broeders die al zolang het doodvonnis boven het hoofd hangt, vol goede moed mogen blijven en Gods hulp mogen ervaren en dat er op 5 augustus de vrijspraak mag volgen.

Woensdag 05/08/2015

4ERTS-radiouitzending

Vanavond zendt ERTS een programma uit rond het thema handicap. Er is een gesprek met een dokter die zich specialiseert in de problematiek, maar ook uit eigen ervaring weet wat het is om als vader met een gehandicapt kind om te gaan. Bid dat mensen door deze uitzending aangeraakt worden en gaan nadenken over de zin van het leven. Bid voor de mensen die met een beperking door het leven moeten gaan en bid ook voor de mensen die voor hen zorgen. Dank God dat in Zijn ogen ieder leven waardevol is.

Donderdag 06/08/2015

Esther Finch en haar echtgenoot Joelson de Souza vragen gebed voor de volgende onderwerpen: ze wonen sinds kort in Araruama 5(niet zo ver van Rio de Janeiro) en hebben een huurhuisje gevonden dat niet te duur is, maar de Heer moet nog voorzien in (tweedehands) meubels. Esther daagde de 17 tieners in hun tienergroep uit om 100 % voor God te kiezen; er zijn enkele nieuwe gelovigen bijgekomen! Er is een tienerweekend gepland dit jaar. Dan is er nog haar klasje waar ze aan 6 leerlingen Engels geeft. Ook graag gebed voor hun financiën die redelijk krap zijn.

6Vrijdag 07/08/2015

Bid om goed onderwijs in de kerken voor een bijbels dienend leiderschap. Bid voor bekwame leiders die de gemeenteleden stimuleren en laten groeien in de relatie met Jezus Christus.
Bid voor de zendelingen die hun familie en hun kerk achterlaten om ver van huis in een andere cultuur, taal en omgeving zich in te zetten voor het evangelie, zodat de mensen ook de genade van God kunnen ontvangen.

Zaterdag 08/08/2015

KADER GEMEENTEN7Irak
Het is alweer iets meer dan een jaar geleden dat IS de stad Mosoel innam en de christenen (en sommige aanhangers van andere godsdiensten) gedood of verdreven werden. Blijf bidden dat alle gebieden die door IS werden ingenomen, weer bevrijd mogen worden en dat de gevluchte christenen terug naar huis kunnen. Bid dat de Irakese christenen, waar ter wereld ze ook zijn , Gods liefdevolle hand mogen voelen.

Gods heerlijkheid aanschouwen …

In Psalm 27:4 lezen we een bekend vers van David dat ons eigenlijk best mag verbazen: “ Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.” We moeten hierbij goed beseffen dat David een koning was, en koningen hebben drukke levens: vergaderingen, ministerraden, recepties, officiële feesten, parades, plechtigheden met hooggeplaatsten… Hij had een leven vól leuke dingen, ‘belangrijke’ zaken, dringende noden. Hij kon eigenlijk alles krijgen wat zijn hartje begeerde: rijkdom, vrouwen, luxe, overdaad, ontmoetingen met de groten der aarde … En toch schrijft hij hier dat hij eigenlijk slechts één ding verlangde (NBG: ‘begeerde’) boven dat alles. En wat was dat dan? Gods lieflijkheid aanschouwen !! Het Hebreeuwse woord ‘noam’ is een rijk woord dat op verschillende manieren vertaald kan worden: ‘Gods luister, schoonheid, goedheid, liefde…; het woord ‘heerlijkheid’ vat dit alles m.i. samen: de geestelijke pracht van een luisterrijke koning! En ‘aanschouwen’ (Hebreeuws ‘chazah’) wijst op een langdurig en intens ‘kijken naar’, gefocust zijn, staren, zich concentreren op, contempleren … Het is geen vluchtige blik , maar: gefascineerd zijn door iets, er helemaal in opgaan, je ogen er niet van af kunnen houden, zó staan kijken dat je mond open valt. De opperste vorm hiervan zien we in het boek Openbaring waar de engelen, de 24 oudsten en vier levende wezens rond Gods troon Hem ‘uitzinnig’ aanbidden (Openb. 4:8-11): ze werpen zich voortdurend met hun gelaat ter aarde, en dag en nacht, zonder ophouden roépen ze zijn heerlijkheid uit. Gods heerlijkheid moet gewoon onweerstaanbaar zijn:
als je Hem in al zijn glorie ziet, is het onmogelijk om Hem níet met al je krachten te prijzen!
David moet al iets (of veel) geproefd hebben van deze buitengewone, liefdevolle schoonheid van Gods aangezicht om dit vers te kunnen schrijven: hij wist dit niet ‘van horen zeggen’, maar uit eigen ervaring, en dat moet verrukkelijk, overweldigend, allesovertreffend geweest zijn.

(uit een artikel van Igance Demaerel)

Zondag 09/08/2015

ERTS:
De politieke wereld lijkt vastbesloten om de levensbeschouwelijke verenigingen geen zendtijd meer te geven op de VRT. Een van de KADER GEMEENTENgevolgen van dat besluit is dat het wellicht voor ERTS aan het einde van dit jaar gedaan is. Komt daarmee een einde aan de aandacht voor het evangelie op de openbare omroep? Bid voor de onderhandelingen die gevoerd worden tussen de ‘derden’ en de VRT. Tot nu toe hebben die nog niet veel opgeleverd, ook al omdat de VRT zelf niet goed weet wat er door de Vlaamse Regering op dit vlak verwacht wordt. Bid dat er toch kansen blijven om het goede nieuws in de ether te houden. Dank God voor de mogelijkheden die er in de afgelopen jaren zijn geweest en bid om Zijn leiding voor de toekomst.

Maandag 10/08/20155

De zendelingen van “New Tribes Mission” in Papoea Nieuw Guinea hadden behoefte aan een nieuw vliegtuigje om het vele noodzakelijke vervoer in de jungle te kunnen doen. Hier werd intens voor gebeden. Het is nu zover! Het eerste vliegtuig type Kodiak is gearriveerd. Bovendien gaat de Heer weldra voorzien in 2 extra Kodiaks! De Belgen Koen en Anne-Laure Verdonck die sinds kort PNG Aviation, het vliegtuigproject in Papoea Nieuw Guinea, leiden zijn vanzelfsprekend enthousiast. Laten we delen in hun dankzegging en voor de veiligheid van de piloten bidden.

Dinsdag 11/08/2015

e2Scholen met de Bijbel – De Schatkist
In de Brusselse deelgemeente Haren wordt hard gewerkt om tegen het einde van augustus een nieuwe School met de Bijbel klaar te krijgen, zodat vanaf komend schooljaar de eerste leerlingen verwelkomd kunnen worden. Dank God voor de locatie die gevonden werd, en voor de ruime belangstelling die er nu al is. Bid voor de medewerkers die het praktische werk verrichten en het onderwijzend personeel dat zich voorbereid op de nieuwe taak. Bid dat ook de nodige financiën gevonden worden om de eerste maanden te overbruggen.

Woensdag 12/08/2015

PJV-themakamp
Vandaag begint in Dilsen-Stokkem het themakamp van PJV – het laatste in een rij van heel wat kampen die voor de jongeren zijn KADER JEUGDdoorgegaan. Bid voor de tieners die hieraan zullen deelnemen, dat ze een aangename en gezegende tijd zullen hebben. Dank voor de leiders die alles voorbereid hebben, en deze wek helemaal ten dienste van de jeugd staan. Dank voor het werk dat PJV verricht en bid dat dit ook vrucht zal dragen.

Donderdag 13/08/2015

In een gemeente in het Antwerpse waren er onlangs wat spanningen in verband met het al of niet gebruiken van alcoholische KADER GEMEENTEN7dranken en het eten van varkensvlees. Hoe ga je als gemeente daar mee om als je samen eet na een eredienst of tijdens een barbecue? Hoe ver gaat de verdraagzaamheid? Zullen we bidden dat de verschillen in mening binnen de gemeenten en de theologische verschillen tussen de gemeenten in België geen rem zullen zijn op ons noodzakelijk getuigenis van eenheid in de Heer?

Vrijdag 14/08/2015

Israël
KADER WERELDWIJDMeer en meer moslims worden radicaal. In Israël ligt de verhouding tussen Joden en moslims nog altijd zeer gevoelig. Maar ook de Palestijnse christenen voelen zich niet meer veilig. Op sommige plaatsen mogen christenen niet meer over niet meer over Jezus Christus spreken, anders dan er in de koran staat. In Oost-Jeruzalem worden volgelingen van de islam opgeroepen om in een staat van oorlog te zijn tegen christenen en Joden. Bid voor een uitkomst in deze moeilijke situatie. Bid voor iedereen die bedreigd wordt door geweld. Bid voor wijsheid voor degenen die het land regeren.

Zaterdag 15/08/2015

Maria hemelvaart

Vandaag vieren de katholieken het feest van ‘Maria-Hemelvaart’ – een gebeurtenis die overigens nergens in de Bijbel vermeld wordt. KADER MAATSCHAPPIJDeze dag is voor veel mensen gewoon een extra vrije dag, maar voor anderen het hoogtepunt van de Mariaverering. Bid dat de mensen de focus op de moeder van Jezus mogen verleggen naar haar Zoon. Bid dat velen in ons land de weg mogen vinden naar God en tot hun ware bestemming mogen komen.

 JohnenLucy

Lees het volledige verhaal van John & Lucy op onze website.

Zondag 16/08/2015

Uganda:

Hassan Muwanguzi, een voormalige islamitische sjeik, bekeerde zich van de islam tot het christendom en werkt nu als evangelist. KADER VERVOLGDE KERKHijwordt met de dood bedreigd door islamitische extremisten. Twee weken toen Hassan en zijn gezin niet thuis waren vielen extremisten hun huis binnen en er werden bezittingen gestolen. “De extremisten riepen dat ze Hassan’s hoofd willen, omdat hij een vijand van de islam is,” zegt een van de buren, “We durfden ze niet onder ogen te komen en zijn terug naar huis gegaan.” Bid om veiligheid voor broeder Hassan en zijn gezin. Bid dat God hem beschermt en zegent in zijn werk. Bid dat de Here ook de buren zegent.

Maandag 17/08/2015

KADER JEUGDBid voor de jongeren in de kerk dat ze ruimte en voldoende vrijheid krijgen om hun geloofsbeleving in Christus te ontplooien.
Bid ook voor volharding in hun geloof om weerstand te bieden tegen allerlei verzoekingen in de wereld.

Dinsdag 18/08/2015

Bangladesh

Ruim 40 procent van de bevolking van Bangladesh is nog ongeletterd. Een van de organisaties die daar iets aan wil doen is KADER WERELDWIJDChristian Service Society. Zij willen voor de meest kwetsbaren in het land toegang tot het onderwijs verlenen. Ook worden kinderen die geen vader of moeder meer hebben opgevangen in een viertal tehuizen. Tearfund steunt er kinderen via individuele adoptie. Bid dat dit werk zorgt voor een verandering in het leven van de kinderen. Bid voor de bevolking, die dikwijls heel arm is en met moeite kan overleven. Dank voor de vrijwilligers die daadwerkelijk iets aan de situatie willen doen.

Woensdag 19/08/2015

5Sandra Vermote (uit Limburg) ontfermt zich over straatkinderen in Senegal. De Talibé zijn kinderen die aan een koranleraar zijn toevertrouwd maar grotendeels aan hun lot worden overgelaten. Sandra en haar man, Souleymane, vragen gebed voor de samenwerking met de koranleraars, dat hun vertrouwen in het echtpaar zal groeien. Gebed is gewenst voor een gebouw om zondagschool te kunnen houden. Graag gebed voor een medewerker om het werk in het talibéproject te verlichten, iemand die het werk met hart en ziel zal doen. Graag ook gebed voor bescherming want mensen durven soms een vloek over hen uitspreken en hun gezondheid staat ook onder druk.

Donderdag 20/08/2015

Pakistan – Asia Bibi

Voor het eerst sinds 6 jaar lijkt er weer wat hoop te zijn voor Asia Bibi, de Pakistaanse vrouw die nog altijd dreigt gedood te worden 5vanwege haar geloof. De doodstraf, die uitgesproken is, wordt voorlopig niet uitgevoerd en een aantal rechters zullen haar zaak opnieuw bekijken. Waarschijnlijk volgt er morgen een nieuwe uitspraak. Bid voor de vrijlating van Asia Bibi. Bid vooral voor haar gezondheid: het verblijf in de gevangenis heeft haar sterk verzwakt. Bid dat God de harten van de islamitische geestelijken – die een prijs op het hoofd van Asia hebben gezet – zacht zal maken. Bid ook voor de vele andere gelovigen in het land die hun leven niet zeker zijn.

Vrijdag 21/08/2015

Bart en Anya De Craene – Sint-Petersburg (Rusland)

5Conferentie voor gemeenteleiders:
Dit voorjaar was er in St. Petersburg de tiende conferentie voor voorgangers en andere kerkleiders. De organisatie heeft dit jaar best wat voeten in de aarde gehad maar eindresultaat was goed . Er waren 120 volwassenen en meer dan 50 kinderen aanwezig. Dank voor de grote opkomst: dat was voor Bart een bevestiging dat er nog steeds een nood is aan dergelijke conferenties. Het thema dit jaar was “Uw Koninkrijk kome”. Bid voor de gemeente en de evangelisatie-activiteiten in Sint-Petersburg.

Zaterdag 22/08/2015

Oudenaarde

Iets meer dan 20 jaar geleden kocht de evangelische gemeenschap een gebouw in de Blekerijstraat aan. De voormalige ‘beschutte KADER GEMEENTEN7werkplaats’ werd een plaats waar Gods beschermende hand merkbaar was. Vandaag en morgen wordt dit jubileum gevierd. Dank God voor christenen die vele jaren trouw blijven en Jezus volgen. Dank voor het licht dat van hieruit over Oudenaarde en omgeving mag schijnen. Bid dat het getuigenis van deze gemeente onverminderd mag klinken. Bid voor iedereen in de streek die het goede nieuws nog niet gehoord en aanvaard heeft.

Samenstelling: Ciara Goossens en Don Zeeman, in samenwerking met het Gebedsplatform Vlaanderen. Met dank aan Jan Versweyveld, Eugeen Rens, Joke Verrijzer, en Greet Van Den Bergh-Van Hove,

Meer info: EAV, Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, 03/4880430, sAmen@EAVlaanderen.be

©2015 EAV | EAV – Boomlaarstraat 12 – 2500 LIER

Web Version   Forward   Unsubscribe
Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s