ag iedereen van de TEK,

Hier weer ons laatste nieuws, ook over tomaten en Jezus,
Hartelijke groeten, Rein


Date: Mon, 13 Apr 2015 14:51:48 -0700
From: InterCom@EAVlaanderen.be
To: rain-pure@hotmail.com
Subject: InterCom150413

InterCom150413-omslag
last minutes banner
InterCom150413-CollageStudiedagZorgsector

Het licht aansteken

Studiedag Christenen in de Zorg

Bethesda en het Centrum voor Pastorale Counseling organiseren op 18 april 2015 een studiedag voor christenen in de zorgsector. Die is bestemd voor gelovigen die professioneel of als vrijwilliger actief zijn binnen de welzijns- of gezondheidssector. Naast hoofdspreker Krijn de Jong van het Amsterdamse ‘Tot heil des volks’ (die spreekt over het thema: ‘Aandacht voor jezelf als zorgverlener’), zijn er drie mensen die een workshop verzorgen. Bart Biesbrouck deelt zijn gedachten over ‘werken vanuit je talenten’, Luc Present staat stil bij ‘Gezondheid als religie’ en Yvan Thomas heeft heel wat te vertellen over ‘Seksualiteit, ethische visies op het werk’. We spraken met Yvan om te weten te komen wat deze workshop in zal houden. Het werd een verhaal over het bezoeken van prostituees, pedofilie die als normaal wordt beschouwd, maar bovenal over het aansteken van het licht …

Als directeur van een instelling voor mensen met een mentale handicap wordt Yvan regelmatig met moeilijke vragen rond seksualiteit – en de moraal daar rond – geconfronteerd. Wat kan hij op zijn workshop over dit thema vertellen, vanuit het standpunt van een gelovige? Onze eerste veronderstelling: daar zijn de christenen weer om te zeggen wat er allemaal mis is met seks …

Yvan Thomas: ‘Dat wil ik juist niet. Ik denk dat we als christenen – waar we ook werken – in de eerste plaats de taak hebben om het ‘licht aan te steken’. Ik kan iemand in een donkere ruimte zetten en hem vragen de rommel op te ruimen, maar dat gaat niet. Je ziet immers niets. Ik kan ook het licht aansteken zodat ze de rommel zien en dan gaan ze vanzelf wel opruimen. Voor mij is dat, als christen in een pluralistische organisatie, een belangrijke functie. Voor de rest moet je vaak de normen aanvaarden die zij stellen. Maar tegelijk kun je ook ‘zout’ zijn, en het goede voorbeeld tonen. Vroeger zou ik wat sneller gezegd hebben: ‘Maar in de Bijbel staat …’. Echter, zo’n organisatie heeft niet de Bijbel als basis – en ook de katholieke instellingen zijn niet meer zo katholiek als vroeger. Toch probeer ik bepaalde dingen aan te brengen’.

lees verder op onze website

Meer info over de studiedag

***
InterCom150413-ToucheLeuven

De Bergrede springlevend: Touché april

BREEZE volgt sinds het begin van 2015 een nieuwe koers. ‘We richten ons duidelijk op jongvolwassenen en we willen samen de rijkdom van de Bijbel in al zijn eenvoud tot ons laten spreken. Tweeduizend jaar geleden stond Jezus op een berg en gaf Hij de meest ‘touché’ preek uit de geschiedenis. Wij willen ons opnieuw door deze woorden laten raken en brengen de bergrede terug tot leven. Op 18/04/2015 gebeurt dat onder leiding van Gie Vleugels’.

Touché: lofprijs en studies die raken. Het programma begint om 19:30 u., maar je kunt al vanaf 19:00 u. binnen in het MTC te Leuven, Sint-Michielsstraat 6. Je betaalt 7 euro inkom en je kan je auto kwijt in Parking Ladeuze of Parking Heilig Hart. Meer info op de website van BREEZE info@breeze.be

***
FotVanWijngaarden14

Samen zijn we sterker:

Bijbeldag in Antwerpen

Op 1 mei gaat in Antwerpen de 69-ste Bijbeldag door. 69: op zich geen speciaal getal of een jubileum, maar het is de bedoeling dat het opnieuw een bijzondere dag wordt. We spraken erover met Wout Van Wijngaarden, voorzitter van het Bijbeldagcomité.

Waarom eigenlijk een Bijbeldag?
Wout: ‘De Bijbel is wat we als christenen van verschillende achtergronden gemeenschappelijk hebben. Iedereen kent de Bijbel. Toch gaan we er op een bijzondere manier mee om. We geloven dat dit niet zomaar een boek ‘over God’ is, maar het spreken van God tegen de mensen. Veel kerken beschouwen de Bijbel als een weerslag van wat gelovigen in de loop van de eeuwen over God gedacht of gesproken hebben. Wij geloven er juist heel sterk in dat God zelf aan het woord is, en die overtuiging hebben we ook als organiserend comité heel sterk’.

Is dat wat de Bijbeldag speciaal maakt?
‘Het is in ieder geval een unieke dag, omdat we heel wat verschillende strekkingen bijeen hebben, van reformatorische tot pinksterchristenen. Dat is dus ruimer dan de ontmoetingsdagen die alleen binnen de denominaties plaatsvinden’.

Is het nog wel van deze tijd, de Bijbel als enige waarheid zien en is er überhaupt nog veel belangstelling voor dit boek?
‘De Bijbel wordt meer verkocht dan ooit tevoren. Het ligt er ook aan waar je kijkt. Wereldwijd zijn de evangelische christenen met honderden miljoenen en zijn ze de snelst groeiende groep binnen het christendom. Dus dat is heel positief. Maar in ons continent staat de boodschap van de Bijbel steeds meer buiten de maatschappij, en dat is triest. Men heeft een cultuur geschapen waar God geen plaats heeft. Voor sommigen zal onze boodschap buitenaards klinken …’

Lees het vervolg van dit interview op onze website.
Meer info over de Bijbeldag

***
InterCom150413-EJVontbijten

Zondagsschoolmateriaal aan het ontbijt

Het Evangelische JeugdVerbond (EJV) heeft een aanbod voor iedereen die zin heeft in nieuwe materialen voor kinder-, tiener- of jongerenwerk. Smaakvolle ideeën, want ze worden gepresenteerd tijdens een ontbijt – en daarbij kan gekozen worden uit de locaties Hasselt, Berchem en Kortrijk. Niemand hoeft dus al te ver te rijden op een nuchtere maag …
Wat staat er op het menu? Voor kinderwerkers komt ‘Vertel Het Maar!’ een presentatie geven van materialen die in de eerste plaats gericht zijn op kinderen van 6 tot 12 jaar. Ook voor kinderwerkers stelt het HGJB u haar kleutermap ‘Op stap’ voor en de kindermap ‘KIM’, met bijbehorend tijdschrift. Voor de tiener- en jeugdwerkers komen respectievelijk de methodes ‘TIM’ en ‘KIM’ aan bod. Youth for Christ zal ook vertegenwoordigd zijn met tiener- en jeugdmateriaal.
Een EJV-jeugdwerkersontbijt is dus een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te worden en ideeën op te doen om het plaatselijk kinder- en jongerenwerk nog beter te maken.
Kostprijs voor het ontbijt is 5 euro, maar wie iets lekkers bakt voor na het ontbijt, krijgt 2 euro terug. Bijna voor niets dus …Het eerste ontbijt gaat door op 2 mei in Hasselt: Info & inschrijvingen. Daarna volgen Antwerpen-Berchem (16 mei) en Kortrijk (30 mei). Bijkomende informatie vindt u hier

***
LogoEAV

Op weg naar een nieuw kader

4 mei: Algemene Vergadering EAV

Vaak zijn Algemene Vergaderingen van verenigingen een min of meer verplicht nummer. De AV van de EAV wil daar een uitzondering op zijn. Natuurlijk zijn er op maandag 4 mei een aantal van de gebruikelijke ingrediënten, zoals jaaroverzichten en vooruitblikken naar (de rest van) 2015. Maar er staan ook principiële punten op de agenda. Om de belangrijkste te noemen: de vooruitgang wat betreft de nieuwe structuur en statuten van de EAV. De afgelopen jaren werden daar heel wat vragen rond gesteld. De stemmingen op de vergaderingen liepen doorgaans vrij chaotisch omdat de regeling op dat vlak nogal ingewikkeld was. Dat het aantal stemmen per aanwezige verschilt – door een wat ingewikkeld systeem van volmachten en mandaten – was vaak een bron van onduidelijkheid en misverstanden.
Een ander kritiekpunt van de laatste jaren was de impressie dat de organisaties niet veel inbreng in de besluitvorming van de alliantie hadden. Dat waren werkpunten waar het bestuur in het afgelopen jaar mee aan de slag gegaan is – en eigenlijk loopt de discussie over het nieuwe kader al enkele jaren.

lees verder op onze website

De Algemene Vergadering van de EAV wordt gehouden op maandag 4 mei, 19:30 u. in de lokalen van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF), Sint-Jansbergsesteenweg 97, Alle leden (kerken en organisaties) kunnen een of meer vertegenwoordigers afvaardigen.

***
InterCom150413-DagVanDeVluchteling

Welkom vluchteling?

Toerustingsdag van Gave Veste in Leuven

Zijn vluchtelingen welkom in ons land? De vraag lijkt wat overbodig, want zoals bekend staat de Europese Unie niet echt te springen om vluchtelingen op te nemen – en in België is dat dus ook niet veel anders. Er wordt niet voor niets gesproken over Fort Europa. Gave Veste wil, in samenwerking met het Centrum voor Pastorale Counseling toch stilstaan bij de vraag wat we als christenen voor de vluchtelingen kunnen doen. Daarom staat er op zaterdag 9 mei een landelijke toerustingsdag op het programma voor iedereen die een hart voor vluchtelingen heeft. Workshops, een lezing, aanbidding, gebed, muziek en veel getuigenissen staan op het programma. De sprekers zullen praktijkverhalen brengen. Een overzicht van de lezingen:
– Vreemdeling in Israël, vluchteling vandaag? (Pascal Lauwaert)
– Welkom in Gods Huis (Steve & Barbara Swanson)
– Ze zijn onze vrienden geworden (Jan & Helena Ouwehand)
– Ik mag nu Gods dochter zijn (Nadia Malekkel ui Afghanistan)
– Gods leiding in mijn leven (David Vugah uit Kameroen)

Wie de dag wil meemaken, kan zich aanmelden op de website van Gave Veste

***
InterCom150413-OproepFilipijnen

Vul een container voor de Filipijnen

De Pottenbakker, de evangelische gemeente van Kortrijk heeft een bijzondere band met de Filipijnen. Dat komt niet in het minst omdat een van hun leden, Rose Gatdula uit dat land afkomstig is. Zij is nog altijd sterk geïnteresseerd in de toestand van haar vaderland, en is daarom al geruime tijd betrokken bij een humanitair project ter plaatse. In 2013 werd er een permanent project gestart op een terrein van 1800 m². Toen werd er ook een aparte vzw opgericht, ILAW – dat is het Filipijnse woord voor licht. Het is dan ook de bedoeling om door alle activiteiten het licht van het evangelie te verspreiden.

Eind mei zal er een container met hulpgoederen naar de Filipijnen vertrekken, in samenwerking met de vzw ‘Design for a new Future’ (DFANF), die reeds eerder aan het land hulp bood na de supertyfoon Hayan.
Design for a New Future helpt op verschillende manieren in rampgebieden en combineert ook afvalrecyclage met ambachtelijke productie van designobjecten. Een dergelijk project wordt komende zomer opgestart in samenwerking met ILAW. Op die manier wordt er ook iets aan de werkgelegenheid gedaan.

Het is de bedoeling dat de container doelgericht en selectief gevuld wordt met bruikbare materialen. Daarom wordt er gezocht naar een noodgenerator, verzorgingsproducten, wasproducten, gereedschap, schoolgerief, ballen, fietsen & onderdelen, rolstoelen en rollators, keukenmaterialen, lakens, kussenslopen, een legertent tussen 12 en 30 m², ziekenhuismateriaal en medicatie om een ziekenboeg te installeren en ook bananendozen.

Heeft u iets om mee te geven, neem dan contact op met Rose Gatdula , per telefoon 0496/13 48 66, of met Kristin Bordon .

Ook giften om de verscheping van de container te betalen, zijn van harte welkom. Het rekeningnummer van de vzw ILAW is BE72 0017 0328 2816.

newsflaches banner
InterCom150413-IchtusAmbassadeur

Wordt Ichtus-ambassadeur

Wil je helpen om het werk onder studenten in Vlaanderen een duw in de rug te geven? Stuur dan een mail met vermelding van je naam, je stad, je kerk/gemeente en welke ideeën of vragen je als ambassadeur hebt. Ichtus neemt dan contact met je op om te kijken hoe ze je kunnen ondersteunen met advies en materiaal.
Mailen kan naar ann@ichtus.be

Noteer alvast 18 oktober in je eigen agenda en die van je kerk. Dan is er de vierde editie van studentenzondag. Het zou mooi zijn als er nog meer kerken aan dat evenement aandacht zouden willen besteden.

***
InterCom150413-Lecrae

Lecrae in Koninklijk Circus

2B4, een evangelisatie jongerenorganisatie net aan de andere kant van de taalgrens, heeft de afgelopen tijd al verschillende bekende christelijke artiesten naar België gehaald. Op 21 mei wordt er een nieuw concert georganiseerd, ditmaal met Lecrae Moore, een 35-jarige Amerikaanse gospelartiest die de afgelopen 10 jaar al 7 albums heeft uitgebracht. Lecrae begon al op jonge leeftijd met rappen en niet zonder succes, zoals blijkt uit het feit dat zijn laatste CD ‘Anomaly’ de nummer 1 positie in de ‘Billboard hitlijst’ haalde.

Volgende maand doet Lecrae Europa aan, en onderweg van Duitsland en Nederland naar Denemarken en Finland treedt hij de 21ste mei in België op. Wie het concert in het Koninklijk Circus mee wil maken, kan tickets bestellen op deze website . Hoe vroeger, hoe goedkoper, zeker als je voor 1 mei boekt. Maar reken er toch op dat je zo’n 30 euro moet neertellen …

***

Vraag naar euthanasie blijft toenemen

Het aantal mensen dat euthanasie kreeg in Vlaanderen is tussen 2007 en 2013 meer dan verdubbeld, van 2% naar 4,6% van alle overlijdens. Dat blijkt uit een recente studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de UGent en de VUB. Er zijn twee redenen voor die spectaculaire stijging. Aan de ene kant zijn er steeds meer mensen die euthanasie aanvragen, aan de andere kant zijn artsen over het algemeen steeds vaker bereid om op zo’n verzoek in te gaan. In 2007 werd ongeveer de helft van de verzoeken ingewilligd, in 2013 was dat al gestegen tot drie op de vier.
De vakwerkgroep hield in de eerste helft van 2013 een uitgebreid onderzoek naar de doodsoorzaken van de mensen die in die periode overleden, door middel van een vragenlijst voor de behandelende artsen. Daarin werd specifiek gevraagd of het overlijden plotseling of onverwacht was (en er dus geen sprake was van euthanasie). Als dat niet het geval was, vroeg men of er sprake was van het stopzetten van een levensverlengende behandeling, het opvoeren van het toedienen van pijnstillers (waardoor het leven verkort werd), of het toedienen van medicatie die het leven beëindigden – euthanasie met andere woorden. Ook werd gevraagd of er levensbeëindigende medicatie werd toegediend niet op de expliciete vraag van de patiënt, maar bijvoorbeeld op verzoek van de familie (iets dat buiten de focus van de euthanasiewet valt).
In de studie vallen een aantal tendensen waar te nemen. Het aantal verzoeken dat alleen mondeling werd gedaan, daalde van 50,1 procent naar 30,5. De meeste verzoeken geschieden tegenwoordig zowel mondeling als schriftelijk.

meer lezen …

***
zendingsvakantie

(L)even in de zending: Transform 2015

Heb je je ooit afgevraagd waarom God je speciale gaven heeft gegeven en wil je graag je talenten gebruiken om het leven van iemand anders voor altijd te veranderen? Transform wil je daarbij helpen. Het is niet zomaar een korte zendingsreis of een exotische ervaring. Het is eerder een kans om je passie om vergeten volken te bereiken in praktijk om te zetten. Je kunt levens en gemeenschappen veranderen, licht in het duister laten schijnen, liefde te tonen aan wie verloren is, maar ook om te vechten voor rechtvaardigheid voor mensen die het slachtoffer zijn van armoede of mensenhandel.

Transform is een initiatief van Operatie Mobilisatie dat vanaf 13 juli honderden mensen van over de hele wereld in Rome samenbrengt. De conventie wordt gevolgd door een aantal ‘outreaches’. ‘Of je nu een ballerina bent, of je graag je tijd achter een camera spendeert, er is altijd een aangepaste kans. Er zijn de dancelink teams die naar Frankrijk, Portugal en Malta trekken om workshops te verzorgen en op straat op te treden. Fotografen en journalisten krijgen kansen in het Midden-Oosten bij andere Transform-teams. Er lopen ook projecten met focus op kinderkampen voor zigeuners of op mensenhandel in de Balkan. Vrijwel alle initiatieven vinden plaats in landen rondom de Middellandse Zee. Dit gebied is historisch gezien het eerste dat met het christendom in aanraking kwam. Hier liggen de wortels van het geloof, maar van de 480 miljoen mensen, die – verdeeld over 21 landen – in deze regio wonen, zijn er nog maar weinig die Jezus echt kennen en die weten hoe Hij hun leven volledig kan veranderen. De Transform-teams willen er aan bijdragen dat het geloof in Christus weer terugkomt in het gebied waar dat het ooit begon.

Meer info over deze actie is te vinden op de website.

***
InterCom140825-GezinstransitiesVlaanderen2014

Echtscheiding en schoolresultaten

In onze serie over de gevolgen van echtscheiding, een samenvatting door Kristel De Leenheer van een uitgebreide studie van de Vlaamse overheid, zijn we aanbeland bij het elfde hoofdstuk van het boek dat handelt over gezinstrajecten en de schoolloopbanen van kinderen. Een aantal vaststellingen op een rijtje:

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld lagere schoolresultaten hebben dan kinderen van niet-gescheiden ouders. Ze zijn minder betrokken bij de scholen en behalen minder vaak een diploma hoger onderwijs.
Het aantal gezinstransities heeft een negatieve invloed op een kind. Vooral als het op kortere tijd meerdere veranderingen in de gezinstoestand meemaakt, heeft dit meer negatieve gevolgen dan transities over een langere periode.

Soorten transities

In het onderzoek werden 3 types gezinstransities vergeleken:
– van een intact gezin naar een eenoudergezin
– van een eenoudergezin naar een stiefgezin
– van een stiefgezin naar een eenoudergezin

De eerste twee komen veel voor. Vooral het eerste heeft negatieve gevolgen op de schoolresultaten van kinderen. Redenen hiervan zijn dat er in een eenoudergezin minder familiale hulpbronnen zijn en meer financiële problemen dan in een intact gezin. De ouders zijn minder betrokken en hun verwachtingen inzake studies van de kinderen zijn lager. De relatie tussen ouder en kind is ook vaker minder goed. Bij de overgang van een intact naar een eenoudergezin zijn ook extra stressfactoren. Een verhoogde mate of frequentie van ouderlijk conflict, een verhuizing en/of minder contact met 1 of beide ouders kunnen optreden.
De transitie van een eenoudergezin naar een stiefgezin kan wel positieve effecten hebben op de onderwijsuitkomsten van betrokken kinderen. Deze transitie kan de financiële, menselijke, sociale en culturele hulpbronnen verhogen.
Daarentegen kan de komst van een nieuwe partner een bron van stress zijn wat dan weer nefaste gevolgen kan hebben voor de schoolresultaten van kinderen.
Het laatste type, de transitie van een stiefgezin naar een eenoudergezin heeft zowel positieve als negatieve effecten. Negatief is dat er minder familiale hulpbronnen zijn en extra stress. Maar het omgekeerde is echter ook mogelijk. Als er veel conflicten waren, kan de stress verminderen door het verdwijnen van de stiefouder.

(lees verder op onze website)

***
InterCom150413-RHPHekEnclave

Snelweg voor vluchtelingen …

Het Refugee Highway Partnership (RHP) is een onderdeel van de Wereld Evangelische Alliantie. Ieder jaar organiseert deze werkgroep in Europa een rondetafelconferentie en in februari ging die door in het Spaanse Malaga. Vanuit Vlaanderen was Gave Veste daar vertegenwoordigd met Sjaak Leijenhorst, Duane en Penny Unruh, en Hendrick Ederveen. Het thema was ‘de vreemdeling gastvrij verwelkomen’ en een belangrijke discussie ging over de vraag hoe asielverzoeken van christenen uit moslimlanden zoals Iran, Afghanistan, Irak, Syrië, Pakistan en Somalië op een rechtvaardige manier beoordeeld konden worden. In dat gesprek bleek dat elk land zijn specifieke uitdagingen heeft. In een andere sessie kwam dan weer de vluchtelingencrisis in Europa aan bod. We kunnen immers niet om de vaststelling heen dat er steeds meer vluchtelingen zijn. De overvloedige toestroom zorgt ervoor dat ze steeds minder welkom zijn. De economische consequenties worden steeds groter – denk maar aan de groeiende werkloosheid. Zeker in de Zuid-Europese landen, waar de werkgelegenheid al klein is, vormt dat een enorme uitdaging. Ook spanningen tussen Noord en Zuid Europa zijn daarvan het gevolg. In het Noorden houdt men de vluchtelingen liever in het Zuiden, in de landen waar ze Europa binnenkomen, maar de samenlevingen daar zijn niet in staat adequate opvang te bieden. Door de afnemende invloed van de kerken, zijn die vaak ook niet meer in staat om de christelijke barmhartigheid in praktijk te brengen. meer lezen

internat  banner

Spiraal van geweld …

Het nieuws van de laatste tijd toont ons steeds nieuwe voorvallen waarbij christenen en moslims zich in een schijnbaar uitzichtloze conflictsituatie bevinden. Hieronder een aantal voorbeelden die werden aangedragen door organisaties als Open Doors, Jubilee Campaign en de Wereld Evangelische Alliantie. In landen als Pakistan, Syrië en Kenia grijpt de terreur om zich heen. Europa wordt grotendeels gespaard, wat niet wegneemt dat ook hier moslims en christenen vaak op gespannen voet met elkaar staan. Zo wijst Human Rights Without Frontiers op de aanpassing van de wet die in Oostenrijk de islam als officiële godsdienst erkent. De schrik voor terroristische aanslagen en de inmenging van landen uit het Midden-Oosten zit er diep in. De werkgroep Godsdienstvrijheid van de WEA beseft dat het terrorisme bestreden moet worden, maar pleit ervoor om dat niet met bruut geweld te doen. Op die manier creëer je immers juist een voedingsbodem voor extremisten. De WEA wijst ook op de kracht van gebed. Een greep uit het wereldnieuws:

InterCom150413-IslamwetOostenrijk

Nieuwe regels voor moslims in Oostenrijk

Het Oostenrijkse parlement keurde in februari een aanpassing van de wet goed die de relatie met de moslimbevolking regelt. In het land wonen ongeveer een half miljoen moslims, zo’n 6 procent van de bevolking. De meesten van hen hebben een Turkse of Bosnische achtergrond. De wet, die er deels op gericht is om het islamitische extremisme te bestrijden, geeft de moslims meer wettelijke zekerheden, maar verbiedt buitenlandse fondsen voor moskeeën en imams. De Oostenrijkse Minister van Integratie, Sebastian Kurz, verdedigde de hervormingen: ‘Wij willen niet dat men afhankelijk wordt van buitenlandse financiering’. Moslimleiders stellen echter dat ze hierdoor niet meer gelijkberechtigd worden. Buitenlandse geldelijke bijdragen worden immers nog altijd toegelaten voor christenen en Joden. De oorspronkelijke wet – een initiatief van keizer Frans Jozef dat uit 1912 dateert – maakte van de islam een officieel erkende godsdienst en werd in veel Europese landen als model gebruikt. Islamitische groeperingen zeggen dat de nieuwe wetgeving het wijdverspreide wantrouwen in moslims weerspiegelt. Ze zijn ook van plan de nieuwe wet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Minister Kurz vertelde aan de BBC dat de hervorming van de wet een mijlpaal voor Oostenrijk is en dat het belangrijkste doel was de invloed van een aantal moslimlanden (die het geld gebruiken om meer invloed te krijgen) te beperken. Hij benadrukte ook dat het niet om een reactie ging op de extremistische aanslagen in Denemarken en Frankrijk.

In dezelfde tijd dat de wet in Oostenrijk gestemd werd, kondigde de Franse overheid aan meer te gaan overleggen met de moslimgemeenschap. In dat land werd ook het aanbod van universitaire cursussen voor imams – onder andere ook verplicht voor islamitische aalmoezeniers in het leger en in de gevangenissen – verdubbeld. ‘Op die manier zijn we meer zeker dat ze trouw zullen zijn aan de waarden van onze Republiek’, aldus Bernard Cazeneuve, de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

(bron: Human Rights Without Frontiers)

***

Christenen bedreigd in Syrië

‘Militante strijders van IS (Islamitische Staat, voorheen ISIS) hebben de aanval geopend op christelijke dorpen in het noordoosten van Syrië. Zeker 35 dorpen zijn overvallen, waarbij tientallen christenen gevangen zijn genomen’. Het is een bericht van eind februari, maar dit soort voorvallen kan zich elke dag voordoen in Syrië of Noord-Irak.
Na iedere aanval van IS-strijders slaan er weer christenen op de vlucht omdat ze hun leven niet meer zeker zijn. Open Doors, een organisatie die wereldwijd opkomt voor vervolgde christenen, volgt het nieuws op de voet en stelt vast dat zowel mannen, vrouwen als kinderen het doelwit zijn.

Aartsdeken Emanuel Youkahan van de Assyrisch-orthodoxe kerk meldt dat grote groepen christenen gevangen genomen zijn bij de inname van de dorpen Tel Shamiran, Tel Gorab, Tel Jezirah en Tel Hormizd. Ook werden kerkgebouwen in brand gestoken.
Youkhana, die in augustus nog in Nederland was voor een gebedsbijeenkomst van Open Doors, vreest voor het lot van de christelijke families. “We horen regelmatig verhalen over de barbaarse wijze waarop IS-strijders omgaan met hun gevangenen. Bij de gevechten is de 17-jarige jongen Milad Adam omgebracht. We maken ons grote zorgen over de toekomst.”

De aartsdeken stelt dat meer dan 600 christelijke families zijn gevlucht naar grote steden in de omgeving. Daarbij zouden de vluchtelingen zijn tegengewerkt door dorpsgenoten, maar ontvingen zij ook hulp van enkele islamitische Syriërs, die een groep vluchtelingen veilig naar de stad Hassaka begeleidde.

Het is niet zo dat de Assyrische christenen alleen maar lijdzaam afwachten wat komen gaat. Christelijke zelfverdedigingsgroepen hebben geprobeerd om de aanval van IS-strijders af te slaan, daarbij geholpen door Koerdische strijders. Ook voerde de Syrische regering van president Al-Assad luchtaanvallen uit. Hoewel de aanval niet werd afgeslagen, verwacht aartsdeken Youkhana dat IS de christelijke steden niet lang in bezit kan houden. Of dat werkelijk zo is, zal de toekomst ons leren …

(bron: Open Doors)

***
InterCom150413-Pakistan

Aanslagen op kerken in Pakistan

Op zondag 15 maart, rond half elf in de ochtend zijn er zware bommen door terroristische militanten tot ontploffing gebracht in twee kerken in Lahore, Pakistan. Daarbij zijn er 20 kerkbezoekers omgekomen en ruim 100 mensen gewond geraakt. Dat meldt de organisatie Jubilee Campaign. Een van de gewonden is Joseph Francis van CLAAS (Centre For Legal Aid Assistance & Settlement) waar de organisatie in Pakistan nauw mee samenwerkt.
Tussen half elf en elf uur bliezen twee zelfmoordenaars zich op in de ‘Christ Church Youhanabad’ en ‘St. John Katholieke Kerk Youhanabad’. Op dat moment waren er in beide kerken in totaal meer dan 800 mensen aanwezig om deel te nemen aan de ochtendsamenkomst.

Volgens de informatie die Jubilee Campaign heeft mogen ontvangen, werden de zelfmoordenaars door beveiligingsmedewerkers bij de ingang van beide kerken tegen gehouden, maar ze konden niet voorkomen dat de terroristen zich bij de ingang opbliezen. Als het de zelfmoordenaars echter was gelukt zich toegang te verschaffen tot kerkzaal zelf, zou het drama niet te overzien geweest zijn.
De gevolgen waren hoe dan ook al verschrikkelijk. Maryam Bibi, lid van de Christ Church, getuigde: ‘Net toen de dienst gedaan was, hoorde ik geweervuur en ik vroeg mijn moeder om vooraan in de kerk te blijven zitten. Kort daarna was er een enorme explosie aan de ingang en vlogen vlees en bloed door de kerk’.

meer lezen

***
InterCom1350413-AfrikaKenia

Terrorisme met wortel en tak uitroeien

De werkgroep Godsdienstvrijheid van de Wereld Evangelische Alliantie reageert – zoals veel anderen – geschokt op de moordaanslag op christelijke studenten in Kenia. ‘Wij veroordelen het laffe, zinloze, onmenselijke en doelbewuste vermoorden van onschuldige christelijke studenten aan de Garissa Universiteit in Kenia door gemaskerde schutters van de terroristische groep Al-Shabaab. Maar we willen deze gebeurtenis ook aangrijpen als een laatste strohalm en niet alleen de voorvallen veroordelen. Woorden schieten tekort om te beschrijven wat er door ons heen ging toen we hoorden dat studenten die wilden gaan bidden met explosieven aangevallen werden. Die diepe rouw moet ons aanzetten om terreur te bestrijden in Afrika, het Midden-Oosten en waar dan ook’.

‘We kunnen terrorisme niet als geïsoleerde gevallen bekijken, of zich dat nu voordoet in Kenia, Somalië, Irak of Syrië’, zei Godfrey Yogarajah, directeur van de WEA-commissie Godsdienstvrijheid. ‘Al-Shabaab, die de verantwoordelijkheid opeiste voor de schaamteloze moorden, is evenals beweging als Al-Qaeda, IS en Boko Haram een vorm van internationaal terrorisme. Die groepen werken samen, of concurreren elkaar, bij hun slechte intenties’.

Kenia deelt een lange en poreuze grens (zo’n 700 km) met Somalië en lijdt al lang onder de instabiele situatie met het buurland. Bovendien heeft Kenia enkele havensteden die het terroristen gemakkelijk maken om het land binnen te dringen.
Lees verder op onze website

***
InterCom150413-AsherBakeryCase

Gebak met een boodschap …

Bakker vertrouwt op God in rechtszaak over ‘homotaart’.

Daniël en Amy McArthur, uitbaters van een bakkerij, moesten zich twee weken geleden verantwoorden voor de Gelijkheidscommissie in Belfast, Noord Ierland. De klacht waarvoor ze gedagvaard waren, had te maken met een taart die ze niet wilden bakken. De bakkerij in kwestie staat bekend om zijn taarten en vooral om de kunstige versieringen. Daarbij doen de uitbaters van alles om hun klanten tevreden te stellen, maar toen iemand vroeg een taart te maken met de afbeelding van Bert en Ernie uit Sesamstraat met als slogan: ‘steun het homohuwelijk’ ging hun dat te ver. Vanuit hun christelijke achtergrond weigerden ze de bestelling te aanvaarden.

De klant in kwestie voelde zich gediscrimineerd en stapte naar de rechtbank. Tijdens de ondervragingen stelde McArthur: ‘Ashers Baking Company heeft altijd alle klanten willen helpen en we bedienen de mensen graag. Ons probleem wat deze order betreft is niet met de klant maar met de boodschap. We wilden niet gedwongen worden om onze creatieve competenties te gebruiken om een campagne te steunen waar we vanwege onze oprechte overtuiging niet achter kunnen staan. Het enige wat we willen is trouws blijven aan de Bijbel’, aldus Daniël McArthur.

verder lezen

vacatures banner

Scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’
en het bestuur van de School met de Bijbel Mijn Oogappel Genk

opent de sollicitatieprocedure te voor:

Campus directeur buitengewoon basisonderwijs (m/v) Genk

Jouw hoofdopdracht:

Je geeft efficiënt en doelgericht leiding in onze scholen; staat in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van de doelen volgens het pedagogisch project, de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen.
Je doet dit vanuit een levend geloof binnen het Protestants-Evangelisch denken en zichtbaar gemaakt in Bijbelse waarden en normen.
Je werkt eraan de scholen Mijn Oogappel en De Padvinder een duidelijk evangelisch-christelijk profiel te geven en hierdoor het vertrouwen bij christen ouders te herbevestigen. Je maakt er werk van de visie op korter en langer termijn te ontwikkelen en verder uit te bouwen.

Jouw professioneel profiel:

Je hebt een vereist bekwaamheidsbewijs (= basisdiploma & bewijs van pedagogische bekwaamheid);
Je bent onderlegd in het lesgeven (minstens 5 jaar). Je hebt de nodige pedagogisch-didactische ervaring en bent vertrouwd met het onderwijslandschap. Als je nog niet de Bachelor-na Bachelor (BanaBa)-opleiding voor het buitengewoon onderwijs hebt gevolgd, dan ben je bereid om deze na één jaar te volgen;

Voor de volledige informatie over deze vacature, stuur een mailtje naar:bestuur@depadvinder.be

slotwoord banner
InterCom150413-ColumnTomaten

Tomaten bedreigen de economie

Een vreemdeling in Jeruzalem?

Nieuwsberichten … in de tijd van de moderne media blijven ze ons overspoelen. Belangrijk of niet, iedere gebeurtenis moet op het internet geplaatst worden. De tijd dat er zo goed als niets te melden was, de komkommertijd dus, bestaat blijkbaar niet meer. De tomatentijd misschien wel. Toen enkele weken geleden een met groente en fruit geladen vrachtwagen bij het oprijden van de Brusselse ring kantelde, was dat direct een nieuwsitem. Zowel de tomaten als het verkeer in de puree, en voor wie met z’n auto langs de plek des onheils moest wel belangrijk om te weten. Een dag later werd het accident elders in het land nog eens over gedaan. Ditmaal op kleinere schaal, met mini-tomaatjes. De file was er niet minder om, en we konden het allemaal weer online volgen als we wilden. De tomaten hebben het verkeer en de economie weer flink te pakken gehad …

U heeft dit nieuws gemist? En was dat erg? Soms lijken mensen zich niet bewust van wat er zich allemaal afspeelt in de wereld rondom hen. En dan gaat het niet alleen om triviale zaken, maar om gebeurtenissen van historische betekenis. Neem nu die twee mannen die kort na de kruisiging en begrafenis van Jezus van Jeruzalem naar hun huis in Emmaüs op weg waren. Onderweg krijgen Kleopas en zijn kameraad het gezelschap van een onbekende die totaal onwerend blijkt te zijn van het nieuws waar iedereen over spreekt. Het feit dat Christus dood is, lijkt nog niet tot de man zijn doorgedrongen. Terwijl iedereen erover spreekt en er alle details van weet. Daar waren geen tweets voor nodig. Maar deze man schijnt een volslagen vreemdeling in Jeruzalem te zijn, aan wie alle schokkende feiten voorbij gegaan zijn.

Ze leggen hem dus het hele verhaal uit – inclusief de geruchten dat Jezus terug uit de dood zou zijn opgestaan. En dan begint de onbekende de feiten in zijn context te plaatsen en een aantal Bijbelteksten te citeren. Zo begint de waarheid tot hen door te dringen, het besef dat het lijden en sterven van de Messias voorspeld was en dat de opstanding geen gerucht maar een geruststellende zekerheid is. Het verhaal van de Verlosser is niet geëindigd, het begint pas. Wie had er dus eigenlijk het echte nieuws gemist?

In de oneindige informatiestroom dreigen sommige feiten te verdrinken. Hoeveel mensen hebben er vorige week tijdens het Paasfeest stilgestaan bij de opstanding van Christus? Wie heeft beseft dat die gebeurtenis de geschiedenis voorgoed veranderd heeft? Is niet het grootste deel van de bevolking heden ten dage een ‘vreemdeling in Jeruzalem’? Op dat vlak hebben we in deze samenleving nog heel wat ‘goed nieuws’ te verspreiden!

Tot slot nog iets even om te weten: wie vandaag de dag – of toch in ieder geval in de zomer – naar Israël reist, krijgt dikwijls tomaat voorgeschoteld – meestal samen met komkommer. Bij het ontbijt, bij de lunch, bij het diner. Heel lekker, al gaat het op den duur een beetje vervelen. Maar ja, de tomaten doen daar de economie wat beter draaien. Belangrijk nieuws om te weten? U beslist zelf maar …

Don Zeeman

***

InterCom – Newsflash is een uitgave van de afdeling Interne Communicatie van de EAV, samenstelling Ciara Goossens en Don Zeeman
e-mail: InterCom@EAVlaanderen.be

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s